Akutlægehelikopteren har fået en professor

Jacob Steinmetz, der er Ph.d. og overlæge ved Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter på Rigshospitalet, skal i et nyt professorat styrke forskningen i den hjælp, som ambulancen, akutlægebilen og akutlægehelikopteren yder til mennesker, der har akut behov for behandling uden for hospitalet. Jacob Steinmetz er selv helikopterlæge.

Den nye professor skal medvirke til at koordinere den præhospitale forskning i Danmark og skabe mere internationalt samarbejde med særligt fokus på akutlægehelikopteren.

En af de områder, Jacob Steinmetz har forsket i, er iltbehandling til akut tilskadekomne patienter. Indledende forskning tyder på, at ikke alle patienter har gavn af iltbehandling, og fra efteråret 2021 skal han i en stor undersøgelse være med til at undersøge, hvilke patienter der bør tilbydes ilt i den akutte fase. Undersøgelsen gennemføres med støtte på 6,3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Et forskningsmæssigt udfordrende område

”Det præhospitale akutte område er forskningsmæssigt udfordrende, men forskningen kan helt sikkert være med til at hjælpe patienterne, og jeg glæder mig til at komme i gang med et inspirerende forskningsfelt. I vores forskning har vi f.eks. vist, at etableringen af en helikopterordning har været med til at øge overlevelsen for svært tilskadekomne patienter, og at patienter med blodprop i hjertet kommer hurtigere på hospitalet”, fortæller Jacob Steinmetz.

Jacob Steinmetz forklarer, at en del af forskningen også kommer til at handle om selve organiseringen af den præhospitale indsats i Danmark.

Jacob Steinmetz’ kliniske professorat er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet fra den 1. juni 2021. Han er samtidig ansat i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning og overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter.

Professoratet er finansieret af Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Annonce