Frivillige akuthjælpere får afslag på at rykke ud med horn og lygter

Arkivfoto

Selv om de frivillige akuthjælpere i Langelands Hjertestarterforening har indkøbt udrykningskøretøjer og har trænet i udrykningskørsel, så får foreningen ikke en udrykningstilladelse. Det fastslår Færdselsstyrelsen i en ny afgørelse, hvor styrelsen lægger vægt på, at Fyns Politi har frarådet udrykningstilladelsen, fordi “Udrykningskørsel vil (…) altid være en udfordring for færdselssikkerheden og udgøre en potentiel fare”.

Langelands Hjertestarterforening har – i samarbejde med Region Syddanmark og Langelands Kommune – ønsket mulighed for at stille udrykningsmonterede køretøjer til rådighed for de frivillige akuthjælpere. Dermed ville de frivillige kunne rykke ud med blå blink og sirener.

Køretøjerne var allerede indkøbt, og 20 af de 138 frivillige var blevet undervist i udrykningskørsel. Men nu har Langelands Hjertestarterforening fået afslag på ansøgningen om udrykningstilladelse.

Ifølge DR Fyn henviser Færdselsstyrelsen i afslaget til, at Fyns Politi har udtalt sig imod tilladelsen. Den lokale politikreds har således meddelt, at der er “en række betænkeligheder ved imødekommelse af foreningens ansøgning om udrykningstilladelse”. Fyns Politi er særlig bekymrede for, om akuthjælperne har de fornødne kompetencer til at køre med udrykning, hvilket kræver “rutinerede og veluddannede chauffører, som løbende vedligeholder deres kompetencer”.

Politiet konkluderer, at “udrykningskørsel vil således altid være en udfordring for færdselssikkerheden og udgøre en potentiel fare”.

Kun udrykningskørsel i særlige tilfælde

Hjertestarterforeningens formand, Henrik Schakow, undrer sig over afslaget:

”De akuthjælpere, som skal køre bilerne, har været på køreteknisk anlæg, og de er blevet undervist af en særlig kørelærer og en politimand, som selv underviser politiet. Jeg ved, at der er mange steder, hvor folk sidder i udrykningskøretøjer, men som ikke har den uddannelse, men bare haft en sidemandsoplæring”, siger han til DR Fyn.

I Region Syddanmark forstår formanden for det præhospitale udvalg, Bente Gertz (S), godt Færdselsstyrelsens bekymring. Men, siger hun:

”Vi havde netop fundet en løsning, hvor de kun bruger det blå blink i tilfælde af overhalinger af langsomtkørende køretøjer. Mejetærskere, traktorer eller biler, der kører langsomt. Så det er jo ikke noget med, at de skal køre, hvad remmer og tøj kan holde, hele vejen igennem med det blå blink”.

Annonce