Politi

Debat: Transportministeren har glemt det vigtige budskab om udrykningskørsel

I maj 2023 var ambulanceredderne Kenneth Niebuhr Sejersbøl og Bruno Dante Martiri til møde med transportministeren om problemstillingen med brand- og redningsfolk, der sigtes, når der er sket et færdselsuheld under udrykningskørsel. Reddernes budskab var, at ulykker, hvor der kun sker materiel skade, bør behandles som en forsikringsskade – ikke som en straffesag. Men det budskab har ministeren tilsyneladende glemt, skriver redderne i dette debatindlæg.

Brandvæsen

Minister: Redningspersonel skal ikke være utrygge for at miste deres kørekort

Redningspersonel og politi skal ikke være utrygge for at miste deres kørekort, hvis de er indblandet i et færdselsuheld. Men samtidig er det vigtigt, at der er sanktioner, hvis reglerne ikke overholdes, for reglerne er også til for at beskytte alle de andre mennesker i trafikken. Sådan lyder det fra transportministeren, der fortæller, at han nu vil vurdere, om der er grundlag for at ændre sanktionsreglerne.

Præhospital

Minister: Frivillige får ikke lov til at køre egentlig udrykningskørsel i privatbiler

Transportministeriet arbejder på en forsøgsordning med grønne opmærksomhedslygter til frivillige, som udfører livreddende indsatser. Men der bliver ikke tale om, at frivillige kan få lov til at køre egentlig udrykningskørsel med blå blink i deres privatbiler. For her vejer hensynet til færdselssikkerheden og de øvrige trafikanters sikkerhed tungest, fastslår transportministeren.

Politi

Nye regler i udrykningsbekendtgørelsen førte til frifindelse af politifolk

I 2021 blev der indført en ny bestemmelse i udrykningsbekendtgørelsen, som giver politiet mulighed for at overtræde færdselsloven, selv om der ikke er tale om udrykningskørsel. I 2022 har det i to tilfælde ført til, at der ikke er rejst straffesag mod politifolk. I en række andre sager er politifolk dog blevet straffet for overtrædelser, særligt hastighedsoverskridelser, hvor betingelserne for udrykningskørsel ikke var opfyldt.

Præhospital

Reddernes Landsklub: Grønne udrykningsblink er en farlig idé

Reddernes Landsklub tager på det kraftigste afstand fra transportminister Thomas Danielsens plan om at lave en forsøgsordning, hvor frivillige, der kører afsted for at redde liv, kan udstyre deres biler med et grønt blink. Landsklubben anerkender den indsats, som de frivillige yder, men betegner ideen om grønne blink som farlig og forvirrende.

Præhospital

Vil lave forsøgsordning med grønt blink til frivillige

Transportministeren vil lave en forsøgsordning, hvor frivillige, der kører afsted for at redde liv, kan udstyre deres biler med et grønt blink. Blinket skal dog ikke give særlig rettigheder i trafikken, men alene sende et signal om, at bilisten har en livsvigtig opgave. Man skal selv kunne indkøbe blinket uden at få en særlig tilladelse.