Hovedstadens præhospitale beredskab skal have ny chef

Det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden skal fremover organiseres som en virksomhed i regionen, og samtidig skal beredskabet have ny chef. Det bliver en direktør med en årsløn på mindst 800.000 kr., som skal stå i spidsen for blandt andet AMK-vagtcentralen, akutlægebiler, lægehelikopteren, forskning, sundhedsberedskabet generelt samt den kommende sundhedstelefon.

Det er regionsrådet, som har besluttet, at der skal etableres en række tværgående virksomheder i Region Hovedstaden. En af disse virksomheder bliver Den Præhospitale Virksomhed, som kommer til at varetage alle regionens opgaver indenfor det akutte beredskab.

Der bliver tale om en virksomhed med ca. 100 ansatte og et årsbudget på 650 mio. kr., hvoraf de 450 mio. kr. dog er betaling til de operatører, som står for ambulancekørsel, liggende sygetransport og akutlægebiler.

Den Præhospitale Virksomhed vil få hjemsted på Herlev Hospital, hvor AMK-vagtcentralen i forvejen er placeret. Virksomheden vil komme til at bestå af en række enheder, blandt andet vagtcentralen, en logistikenhed og et sekretariat.

I spidsen for Den Præhospitale Virksomhed kommer der fremover til at stå en virksomhedsdirektør, der ventes at tiltræde den 1. januar 2012. Direktøren vil blive ansat på åremål, hvilket indebærer, at direktøren i første omgang kun ansættes for fem år. Lønnen bliver på omkring 800.000 kr., hvortil kommer et særligt tillæg, der kompenserer for åremålsansættelsen, samt en pensionsordning.

Direktøren får en central rolle i etableringen af Den Præhospitale Virksomhed, og opgaverne vil blandt andet omfatte udvælgelsen af den nye virksomheds ledere og medarbejdere samt fusionen af AMK-funktionen, vagtcentralen, lægebilsorganisationen og regionens nuværende koncernstab for Akut Medicin og Sundhedsberedskab til én organisation.

En måned efter direktørens tiltræden skal regionens nye sundhedstelefon – der kan vejlede borgerne døgnet rundt – endvidere være i drift, og det vil dermed blive direktørens første store udfordring. En anden udfordring bliver, at Den Præhospitale Virksomhed som noget nyt også skal kommunikere udadtil, og direktøren får til opgave at sikre, at der fremover er en synlig chef for det til tider hårdt kritiserede akutberedskab i regionen.

Annonce