Præhospital

Siddende sygetransport i Region Hovedstaden skal sendes i udbud

Al siddende sygetransport i Region Hovedstaden skal sendes i udbud, når de nuværende kontrakter med Falck og HB-Care udløber i september 2024. Der har politikerne i Region Hovedstaden besluttet. Dermed underkender politikerne den model, som regionens embedsmænd havde lagt op til. Embedsmændene ønskede, at opgaven overgik til trafikselskabet Movia.

Præhospital

Udsætter beslutning om First Responder-beredskab på brandstationer

Det seneste års tid har der været arbejdet på at indsætte et First Responder-beredskab på brandstationerne i Helsinge og Gilleje, således at de lokale brandfolk kan rykke ud til hjertestop, når det vurderes, at brandfolkene vil kunne ankomme før ambulancen. Men usikkerhed om, hvordan det præhospitale beredskab i området kommer til at fungere, gør nu, at en beslutning udskydes til foråret 2024.

Præhospital

Ny analyse af den præhospitale indsats efter skyderierne i Field’s

Danske og norske læger har fået publiceret en artikel om skyderiet i Field’s i 2022 i det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. I artiklen beskriver forfatterne en række læringspunkter, herunder at mangel på ambulancer kane skabe behov for at improvisere ved f.eks. at benytte køretøjer fra politiet eller civile køretøjer.

Præhospital

Har fundet baser til tre nye akutbiler

Region Hovedstaden har tidligere på året sat tre nye akutbiler i drift. De anvendes primært til præhospital visitation (PHV), men også som traditionelle akutbiler ved livs- og førlighedstruende hændelser. I første omgang har de haft midlertidige baser, men nu er der fundet placeringer til permanente baser i Helsinge, Dragør og Skibby.

Præhospital

Debat: Lad Hovedstadens Beredskab køre ambulancer igen

Sidste år var det slut med Hovedstadens Beredskab som ambulanceoperatør, efter at det fælleskommunale beredskab havde tabt det seneste udbud af opgaven. Men i lyset af Falcks problemer med at levere det krævede antal ambulancer, så bør der atter gøres brug af Hovedstadens Beredskab. Det skriver fællestillidsrepræsentant Andreas Keil i dette debatindlæg.

Præhospital

Falck har store problemer i Region Hovedstaden

Manglen på ambulancereddere gør, at Falck kun leverer omkring 95 pct. af de driftstimer i ambulancetjenesten, som følger af Falcks kontrakt med Region Hovedstaden. Problemerne toppede i juli, hvor Falck ikke kunne bemande det krævede antal ambulancer i 1.594 timer. Baggrunden er, at Falck har 30 ubesatte stillinger. Regionens egen ambulancetjeneste har 28 ubesatte stillinger.

Præhospital

Afsætter penge til en ekstra akutbil

Region Hovedstaden har i en ny budgetaftale afsat 2,2 mio. kr. i 2024 og derefter 3,8 mio. kr. om året til en ny akutbil. Der er ikke besluttet en fast placering, men akutbilen skal indsættes der, hvor behovet er størst – oftest i Nordsjælland. Målet er at få reduceret responstiderne, som er under pres.

Præhospital

Falck vinder stor kontrakt i Region Hovedstaden

Det er fortsat Falck, som skal stå for den liggende sygetransport i Region Hovedstaden. Efter et udbud har Falck vundet opgaven i begge de to delområder, som udbuddet var opdelt i. Kontrakten træder i kraft den 1. august 2024, og den har en løbetid på fem år, men med mulighed for en forlængelse i yderligere et år.