Præhospital

Slipper for ambulance-bod på 9 mio. kr.

Region Hovedstadens nye ambulancetjeneste er generelt kommet godt fra start, men ambulancetjenesten havde store udfordringer i 4. kvartal 2023. Hvis ambulancetjenesten havde været underlagt samme bodbestemmelser som regionens private operatør, så havde det kostet en bod på 9 mio. kr. Det slipper regionen dog for, mens Falck i kontraktens første år har betalt 32 mio. kr. i bod til regionen.

Præhospital

Akutberedskab får 10 mio. kr. til præhospital forskning

Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Hospital har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til et præhospitalt forskningsprojekt. Konkret skal pengene bruges til at forske i, hvordan de fagprofessionelle kan øge erkendelsen og forbedre vejledningen i hjertelungeredning, når borgerne ringer 1-1-2 ved hjertestop.

Præhospital

Vil søge om penge til ny akutbil i Hornbæk

Region Hovedstadens nyeste akutbil placeres i Hundested, men regionen vil nu søge om penge fra Sundhedsstyrelsens akutpulje til at kunne indsætte yderligere en akutbil. Den skal så placeres i Hornbæk, som sammen med Hundested er det område, hvor der er størst udfordringer med responstiderne.

Præhospital

Ny akutbil placeres i Hundested

Region Hovedstadens nyeste akutbil bliver placeret i Hundested. Med indsættelsen af den nye akutbil har regionen i alt seks akutbiler, der både rykker ud til akutte hændelser og fungerer som præhospital visitationsenhed (PHV) ved ikke-akutte hændelser. Hornbæk og Hundested var i spil som base til akutbilen, men Hundested vælges ud fra et hensyn til, at der er høje responstider og langt til nærmeste ambulancestation.

Præhospital

Siddende sygetransport i Region Hovedstaden skal sendes i udbud

Al siddende sygetransport i Region Hovedstaden skal sendes i udbud, når de nuværende kontrakter med Falck og HB-Care udløber i september 2024. Der har politikerne i Region Hovedstaden besluttet. Dermed underkender politikerne den model, som regionens embedsmænd havde lagt op til. Embedsmændene ønskede, at opgaven overgik til trafikselskabet Movia.

Præhospital

Udsætter beslutning om First Responder-beredskab på brandstationer

Det seneste års tid har der været arbejdet på at indsætte et First Responder-beredskab på brandstationerne i Helsinge og Gilleje, således at de lokale brandfolk kan rykke ud til hjertestop, når det vurderes, at brandfolkene vil kunne ankomme før ambulancen. Men usikkerhed om, hvordan det præhospitale beredskab i området kommer til at fungere, gør nu, at en beslutning udskydes til foråret 2024.

Præhospital

Ny analyse af den præhospitale indsats efter skyderierne i Field’s

Danske og norske læger har fået publiceret en artikel om skyderiet i Field’s i 2022 i det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. I artiklen beskriver forfatterne en række læringspunkter, herunder at mangel på ambulancer kane skabe behov for at improvisere ved f.eks. at benytte køretøjer fra politiet eller civile køretøjer.

Præhospital

Har fundet baser til tre nye akutbiler

Region Hovedstaden har tidligere på året sat tre nye akutbiler i drift. De anvendes primært til præhospital visitation (PHV), men også som traditionelle akutbiler ved livs- og førlighedstruende hændelser. I første omgang har de haft midlertidige baser, men nu er der fundet placeringer til permanente baser i Helsinge, Dragør og Skibby.

Præhospital

Debat: Lad Hovedstadens Beredskab køre ambulancer igen

Sidste år var det slut med Hovedstadens Beredskab som ambulanceoperatør, efter at det fælleskommunale beredskab havde tabt det seneste udbud af opgaven. Men i lyset af Falcks problemer med at levere det krævede antal ambulancer, så bør der atter gøres brug af Hovedstadens Beredskab. Det skriver fællestillidsrepræsentant Andreas Keil i dette debatindlæg.