Præhospital

Hovedstadens Beredskab: Mange ambulancereddere har sagt op

I februar 2023 er det slut med Hovedstadens Beredskabs ambulancetjeneste. Men frem til da skal det fælleskommunale beredskab fortsat bemande ambulancerne, og det kan blive en stor udfordring, for allerede nu har 16 ambulancereddere sagt op. Derfor lancerer beredskabet nu flere nye tiltag for at fastholde redderne. Samtidig undersøges muligheden for at overdrage opgaven tidligere end februar 2023.

Præhospital

Efter kritik: Ambulancefolk kan snart rekvirere en akut siddende transport

Som en udløber af sagen med mistede 112-opkald og dårligt arbejdsmiljø på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, så vil regionen i løbet af efteråret etablere en ny ordning, hvor ambulancepersonalet kan ringe til regionens vagtcentral og bestille en akut siddende transport. Ordningen kan anvendes til borgere, som vurderes at kunne klare transporten til en akutmodtagelse i en siddende transport fremfor i en ambulance.

Præhospital

Redegørelse: Høj grad af mangel på tillid til ledelsen på AMK-vagtcentral

Der har gennem flere år været massive udfordringer med trivsel og dårligt arbejdsmiljø på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, og problemerne er løbende blevet værre. Det beskrives i en ny redegørelse, der også viser, at regionen ikke har haft nogen procedure til at håndtere uventet travlhed, samt at medarbejderne ikke er trygge ved at indrapportere utilsigtede hændelser og gå til ledelsen med bekymringer.

Præhospital

Region pressede Falck til at fyre ambulanceredder

Efter en konflikt med ledelsen i Region Hovedstadens Akutberedskab måtte en ambulanceredder i 2020 indgå en fratrædelsesaftale. Men sagen sluttede ikke dér. Da redderen senere blev ansat i Falck, krævede redderens tidligere chef i Akutberedskabet, at Falck afskedigede redderen. Det skete med henvisning til en bestemmelse i kontrakten, der ellers er beregnet til at få afskediget reddere, der f.eks. har problemer med fagligheden.

Præhospital

Redegørelse om 112-problemer udskydes

Regionspolitikerne i Region Hovedstaden skal ikke – som ellers planlagt – behandle en redegørelse om problemerne på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, når regionens forretningsudvalg mødes på tirsdag. I stedet vil politikerne få en mundtlig redegørelse fra den eksterne undersøger, Mads Koch Hansen, mens den skriftlige redegørelse først skal drøftes en uge senere.

Præhospital

Undersøgelse af 112-sager er nu igangsat

Et stort flertal i Region Hovedstadens regionsråd blev tirsdag aften enige om et kommissorium for undersøgelse af mistede 112-opkald til AMK-vagtcentralen. Samtidig blev det besluttet, at den eksterne konsulent Mads Koch Hansen skal hjælpe med at kigge regionen i kortene. Han har haft en række ledende poster indenfor det danske sundhedsvæsen.

Præhospital

Presset region vil nu have jysk læge til at hjælpe med 112-undersøgelse

I sidste uge lancerede Region Hovedstaden en plan om at lade regionens egne embedsmænd undersøge de omfattende problemer med mistede 112-opkald på AMK-vagtcentralen. Men planen er kommet under politisk pres, fordi undersøgelsen hverken vil være ekstern eller uafhængig. Det får nu regionen til at forsøge sig med et kompromisforslag: En jysk læge, der nu driver konsulentvirksomhed, skal hjælpe med undersøgelsen.

Præhospital

Kun lille aktivitetsstigning i august – men stadig kraftig stigning i mistede 112-opkald

I sagen om mistede 112-opkald på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral har regionen hidtil henvist til, at der i juni og juli var en meget stor og uventet stigning i antallet af 112-opkald. Og det er da også rigtigt. Men i august var der ikke længere samme kraftige stigning. Nye tal viser imidlertid, at der i august stadig var næsten præcis det samme antal mistede 112-opkald som i juni og juli.

Præhospital

Regionsrådsformand retter hård kritik mod akutberedskab

Ledelsen i Region Hovedstadens Akutberedskab har været bekendt med de store udfordringer med mistede 112-opkald, men alligevel orienterede ledelsen ikke regionspolitikerne. Og det er kritisabelt, slog regionsrådsformand Lars Gaardhøj og et enigt forretningsudvalg i dag fast. Politikerne har besluttet, at der nu iværksættes en tilbundsgående undersøgelse af sagen.