Kæmpe fremgang for hjertelungeredning og brug af hjertestarter

Arkivfoto.

I dag er det international Hjertestarterdag, og siden den første Hjertestarterdag i Danmark i 2013, er der sket markante fremgange på genoplivningsområdet. Danmark er i en international førerposition inden for genoplivning. Antallet af hjertestartere er mere end fordoblet, flere danskere er uddannet i livreddende førstehjælp, flere vidner træder til med hjertelungeredning og stød med hjertestarter, og flere overlever.

Nye tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at 12 pct. af hjertestoppatienterne i 2021 fik stød med hjertestarter før ambulancens ankomst. For 10 år siden var det kun omkring 3 pct., der fik stød inden ambulancens ankomst.

Siden 2009 har 44 pct. af alle voksne i Danmark deltaget i et førstehjælpskursus. Omkring halvdelen har lært om bl.a. hjertelungeredning og brug af hjertestarter ved erhvervelse af kørekort. Det viser, at der også er taget vigtige politiske beslutninger for genoplivningsområdet – både hvad angår indførelsen af sundhedsfagligt personale på 112, men også indførelsen af obligatorisk førstehjælpsundervisning i køreskolerne og i folkeskolen.

”Når vi i Danmark i dag er så gode til at redde liv, så skyldes det bl.a., at det dygtige sundhedsfaglige personale på regionernes vagtcentraler er meget dygtige til at erkende hjertestop og herefter aktivere både tilstedeværende vidner, men også frivillige hjerteløbere. De ikke-professionelle vidner er ikke bange for at træde til, fordi de får kyndig vejledning fra personalet på 112, men også fordi mange danskere i dag er trænet i førstehjælp og derfor ved, hvad de skal gøre, siger Stine Strandkjær, der er sekretariatschef i Dansk Råd for Genoplivning.

Stor stigning i hjertestartere

Danmark er et af de få lande i verden, der har et landsdækkende netværk for hjertestartere. I 2013 – på den første Hjertestarterdag – var der registreret 8.662 hjertestartere på hjertestarter.dk. Under en fjerdedel af de hjertestartere var døgntilgængelige – dvs. tilgængelige for alle på alle tider af døgnet året rundt. 10 år efter er der nu registreret godt 23.000 hjertestartere, hvoraf to tredjedele er døgntilgængelige.

Det er en udvikling, der glæder Dansk Råd for Genoplivning:

”Vi ved, at 1/3 af de personer med hjertestop, der får stød inden ambulancens ankomst, overlever. Det er en væsentlig højere overlevelse end i de tilfælde, hvor der ikke bliver stødt med en hjertestarter inden ambulancens ankomst. Derfor er det så vigtigt, at der findes døgntilgængelige hjertestartere i hele landet – og ikke mindst der, hvor der er lidt længere afstand for den nærmeste ambulance”, siger Stine Strandkjær fra Dansk Råd for Genoplivning.

Håber på flere hjerteløbere

For at de mange hjertestartere for alvor kan komme i spil og være med til at redde liv, er der i de senere år etableret flere frivilligordninger med fokus på hurtig hjertelungeredning og stød med hjertestarter. Den største ordning hedder TrygFonden Hjerteløber og blev lanceret i forbindelse med Hjertestarterdagen 2017. Siden da har 145.000 danskere registreret sig som frivillige hjerteløbere, og hos TrygFonden håber man på, at endnu flere vil melde sig:

”Danskerne er en nation af førstehjælpere. Tænk, at ved 4 ud af 5 hjertestop træder vidner til med hjertelungeredning før ambulancens ankomst. Det er intet mindre end fantastisk, og det er en firedobling i forhold til for 20 år siden. Vi har i Danmark forbedret os i alle led af overlevelseskæden – både i befolkningen, hos akutberedskaberne og på hospitalerne – og sammen har vi opnået en rekordhøj overlevelse efter hjertestop uden for hospital. Hvis vi skal hæve overlevelsen yderligere, skal vi ved endnu flere hjertestop have stødt med en hjertestarter inden ambulancens ankomst”, siger Grethe Thomas, der er projektchef i TrygFonden.

Annonce