Lodtrækning skal afgøre om patienter får hurtig førstehjælp ved hjertestop

Fremover skal frivillige førstehjælpere rykke ud til hjertestop i hele Region Syddanmark. Men førstehjælperne vil kun blive alarmeret ved hvert andet hjertestop. Årsagen er, at der iværksættes et forskningsprojekt, som skal vise, om førstehjælperne øger overlevelsen – og det kræver mulighed for at sammenligne med hjertestop, hvor der ikke sendes førstehjælpere. Lodtrækning skal afgøre, hvem der får hjælp.

Region Syddanmark indgår i det store projekt ”Danmark Redder liv”, hvor borgere i regionen vil kunne tilmelde sig som frivillige førstehjælpere, der kan udkaldes til hjælp ved hjertestop. Og projektet vil blive fulgt af en forskergruppe på Hjertemedicinsk Afd. B. på Odense Universitetshospital. De skal finde ud af, om udkald af de nye førstehjælpere vil øge overlevelsen.

Forskningsprojektet er imidlertid et såkaldt randomiseret forskningsstudie. Det betyder, at man ved hvert udkald vil anvende lodtrækning til at afgøre, hvem der får hjælp fra de nye førstehjælpere. Det skaber mulighed for, at man kan sammenligne overlevelsen mellem de patienter med hjertestop, der får hjælp fra førstehjælperne, og de, som ikke får. Lodtrækningen vil skulle ske i ca. to år, hvor det altså kun bliver halvdelen af patienterne, der får hjælp. I alt vil der i den periode skulle trækkes lod i forhold til ca. 1.300 patienter.

Etisk komite sagde nej

I første omgang fik forskningsprojektet et afslag fra Den Regionale Videnskabsetiske Komite, men efterfølgende er projektet blevet endeligt godkendt af Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

Forskergruppen har også kigget på andre muligheder for at designe forskningsprojektet, f.eks. at man udkalder førstehjælpere i halvdelen af regionens kommuner. Her har vurderingen imidlertid været, at det ville kræve en længere forsøgsperiode, nemlig på tre-seks år, da der med det forskningsdesign ville skulle indgå mindst 500 flere patienter med hjertestop. Og vælger man andre alternativer, så vil konklusionerne ikke blive lige så brugbare.

Fortsat hjælp fra ambulancer og læger

Ved alle hjertestoptilfælde vil der fortsat blive afsendt almindelig hjælp i form af ambulance, akutlægebil m.v. Der vil ligeledes fortsat blive ydet førstehjælp af lægmænd og givet rådgivning i genoplivning fra de sundhedsfaglige visitatorer på regionens AMK-vagtcentral. De sundhedsfaglige visitatorer vil også fortsat søge at få hjertestarter fra nærområdet frem til alle borgere i Region Syddanmark.

Herudover vil de eksisterende akuthjælperordninger altid rykke ud i deres dækningsområder.

Det er regionsrådet i Region Syddanmark, som i sidste ende skal beslutte, om forskningsprojektet skal igangsættes.

Der er aktuelt 391 frivillige i Region Syddanmark godkendt som førstehjælpere i projektet ”Danmark Redder Liv”, og 189 har meldt sig som interesserede i at få uddannelsen.

Annonce