Nordjyske paramedicinere rykker nu ud fra en ny base

Arkivfoto: Region Nordjylland

Paramedicinerne i Region Nordjylland rykker fremover ud fra endnu en lokation. Regionen har nemlig etableret en base i Øster Jølby på Mors, hvorfra paramedicinere rykker ud i en ny paramedicinerbil. Paramedicinerbilen bliver finansieret af en national akutpulje, som har givet godt 40 mio. kr. til Region Nordjylland.

Forventningen er, at den nye paramedicinerbil i Øster Jølby vil forbedre responstiderne i området. Området er præget af få større byer, lav befolkningstæthed og store afstande. Der er derfor ikke samme behov for akutte udrykninger som i andre og mere befolkningstætte områder.

”Det er den første præhospitale enhed på Mors. Det vil sikre hurtig og sammenhængende behandling af høj kvalitet”, siger Pia Buus Pinstrup (K), der er formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland. Formanden er tilsyneladende ikke bekendt med, at der i Nykøbing Mors allerede er et ambulanceberedskab – og altså dermed allerede er en præhospital enhed.

”Vi har gode erfaringer og store forventninger i forhold til, at paramedicinerne også kan gavne sundheden for borgerne, når vi indgår i samarbejder med de omkringliggende kommuner. Det kommer vi også til at gøre her, og på den måde får borgerne i Thy/Mors endnu mere sundhed for pengene”, siger Pia Buus Pinstrup.

Paramedicinerbilen bliver finansieret af den nationale akutpulje. Der er på landsplan tildelt 276,6 mio. kr. til en styrkelse af akutberedskabet frem til 2027. Region Nordjylland har fået 40,2 mio. kr., og de går til paramedicinerbilen, en akutbil i det østlige Vendsyssel og til den nye præhospitale visitationsenhed i Aalborg, der allerede er i drift. Derudover er der også afsat midler til mere uddannelse af paramedicinere samt nyt udstyr til mobil blodprøvetagning.

Annonce