Falck vandt både ambulancekørsel og liggende sygetransport i Nordjylland

Et enigt regionsråd i Region Nordjylland har besluttet, at Falck også fremover skal varetage både ambulancekørsel og liggende sygetransport i regionen. Falck var eneste byder på ambulancekørslen, men på den liggende sygetransport havde Beredskabscenter Aalborg også afgivet et bud. De nye kontrakter træder i kraft 1. april 2010.

Som i de fleste øvrige regioner indebærer udbuddet, at der dels sker en opdeling i ambulancekørsel og ikke-behandlingskrævende, liggende sygetransport, og de to opgaver var udbudt hver for sig. Også vagtcentralen indgik i udbuddet, og her skal Falck fremover stille med et antal operatører til en ny ambulancevagtcentral.

Annonce