Praktiserende læger overtager supplerende beredskab på Ærø

Fra årsskiftet er det slut med den nuværende akutbil på Ærø, og i stedet bliver det øens praktiserende læger, der skal stå for det supplerende beredskab, som mobiliseres, hvis der er to samtidige udrykninger på øen. Akutbilen drives af BIOS som en midlertidig ordning, men den koster ca. 145.000 kr. om måneden, og det er mere, end Region Syddanmark kan betale.

Ca. 10 gange om året er der to samtidige udrykninger på Ærø, og i de situationer rækker det ordinære beredskab – som består af et enkelt ambulanceberedskab – ikke. Tidligere stillede Ærø Redningskorps gratis en ekstra ambulance til rådighed, men efter at ambulancekørslen i september overgik til BIOS, har der været en særlig aftale om, at BIOS stiller en akutbil til rådighed. Den bemandes med lokale reddere på tilkaldevagt, men det er en meget dyr løsning, som koster Region Syddanmark ca. 146.000 kr. om måneden – selv om der i gennemsnit er under én udrykning om måneden. Derfor har regionen ønsket at afslutte ordningen fra årsskiftet.

Gennem længere tid har Region Syddanmark forsøgt at overtale Ærø Kommune til at etablere en ordning, hvor kommunens hjemmesygeplejersker indgår i det præhospitale beredskab, så de kan håndtere de situationer, hvor der er flere samtidige udrykninger. Regionen har tilbudt at betale for et ekstra årsværk til hjemmesygeplejen, men kommunen har afvist modellen.

I stedet vil Region Syddanmark nu indgå aftaler med de praktiserende læger på Ærø om, at de bliver en del af beredskabet. Det vil koste 550.000 kr. om året til aflønning af lægerne og indkøb af udstyr samt 200.000 kr. til opstartsomkostninger til uddannelse og udstyr. Regionen mener, at ordningen samtidig vil gøre det lettere at skaffe nye læger til Ærø.

Sideløbende med aftalen med lægerne, så har BIOS valgt at placere en ekstra ambulance på Ærø. Ambulancen er ikke fast bemandet, og da BIOS ikke er kontraktligt forpligtet til at have to ambulancer på øen, vil regionen betale BIOS 370.000 kr. til indkøb af båre mv. til den ekstra ambulance. Dermed vil ambulancen kunne anvendes i ekstraordinære beredskabssituationer, hvilket på Ærø defineres som situationer, hvor der er tre eller flere moderat eller svært tilskadekomne eller kritisk syge patienter. I sådanne situationer er BIOS kontraktligt forpligtet til at kunne påbegynde indkaldelse af ekstra personale indenfor 10 minutter.

Den nye ordning træder i kraft ved årsskiftet, og den skal evalueres efter et år.

Annonce