Præhospital

Nibe får atter en ambulancestation

Det er kun godt 1½ år siden, at Falck-stationen i Nibe blev nedlagt som følge af en ny kontrakt mellem Falck og Region Nordjylland. I stedet blev beredskabet på den mere centralt beliggende Falck-station i Støvring styrket. Men i morgen genåbner Falck-stationen i Nibe med et døgnbemandet ambulanceberedskab – og det bliver endda i samme lokaler som den gamle Falck-station.

Præhospital

Region: Nødbehandlere skal ikke længere have løn

Den særlige udrykningsbil i Karup skal videreføres, men vilkårene for de tilknyttede nødbehandlere skal ændres væsentligt. Sådan lyder oplægget fra Region Midtjylland, der først og fremmest vil inddrage nødbehandlernes løn, så de fremover skal bemande udrykningsbilen på frivillig basis. Det skal give en besparelse på omkring 0,5 mio. kr. om året.

Brandvæsen

Konkurrencerådet vil have mere konkurrence indenfor brandsikring

Den nuværende ordning for godkendelse af de virksomheder, som installerer automatiske sprinkleranlæg, begrænser konkurrencen væsentligt, og derfor vil Konkurrencerådet have Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og en række brancheorganisationer til at ændre ordningen. Det har organisationerne accepteret, og dermed bliver det lettere – og billigere – for såvel mindre som udenlandske virksomheder at komme ind på markedet for brandsikring.

Præhospital

Kun råd til en tredjedel af de planlagte videokameraer i ambulancer

Som BeredskabsInfo tidligere har omtalt, bliver 10 nordjyske ambulancer inden årsskiftet forsynet med videokameraer, så redderne fremover vil kunne bruge video, når de ønsker en læges assistance ved behandlingen af en patient. Men faktisk er projektet blev kraftigt reduceret, for oprindeligt var det meningen, at det var samtlige 34 ambulancer i Nordjylland, som skulle have de nye kameraer. Det har imidlertid vist sig, at videosystemet var meget dyrere end ventet.

Autohjælp

Vil ikke betale Falck-regning for besværlig bjergningsindsats

Den meget omtalte bjergningsindsats i Kartofte Mose ved Sakskøbing for halvanden måned siden ser nu ud til også at udvikle sig til en juridisk kamp. To gravemaskiner sad fast i mosen, og først efter godt en uges indsats lykkedes det at få dem fri – og kun efter at Falck havde fået assistance fra Forsvaret. Nu har Falck så sendt en stor regning til ejeren af den ene af gravemaskinerne, men han vil ikke betale, for dels har han at Falck-abonnement, dels er han lagt fra imponeret over Falcks indsats.

Præhospital

Samariten slog Falck i Sverige

Falck havde afgivet det dyreste tilbud, da den svenske Region Värmland i sidste uge besluttede, hvem der skulle tildeles en mellemstor ambulancekontrakt. Det billigste tilbud kom fra Falcks kortvarige konkurrent på det danske marked, Samariten, mens det lokale brandvæsen, der har stået for ambulancekørslen i 62 år, kun var en anelse billigere end Falck og dermed mistede opgaven.

Præhospital

Minister: Udvalg må afgøre om valgløfte skal indfries

Det bliver tilsyneladende embedsmænd i Sundhedsministeriet, som skal beslutte, om Socialdemokraterne og SF’s valgløfte om 10 ekstra lægebiler til udkantsområderne skal indfries. Trods det klare valgløfte er der nemlig ikke umiddelbart afsat penge til de mange lægebiler – og den nye sundhedsminister, Astrid Krag, vil lade det være op til regeringens akutudvalg at afdække, om der er behov for den lovede styrkelse af den præhospitale indsats.

Google Maps
Brandvæsen

Greve og Solrød vil arbejde tæt sammen – og reducere beredskabet

Det planlagte beredskabssamarbejde mellem Greve og Solrød kommuner tegner til at blive et meget tæt samarbejde, hvor de to kommuner vil komme til at udgøre ét slukningsområde, og hvor udrykninger sammensættes med køretøjer fra stationerne i Greve og Solrød. Samtidig reduceres det samlede beredskab, således at Greves 2. slukningstog nedlægges, mens Solrøds slukningstog reduceres til ét køretøj. Det frivillige beredskab i Greve skal fremover udgøre 3. slukningstog.

Brandvæsen

Køge vil ændre deltidsbrandfolks afgangstid til 7 minutter

Deltidsbrandfolkene i Køge Kommune skal fremover senest være afgået fra stationen 7 minutter efter alarmen, mod 5 minutter i dag. Det er et af elementerne i en større omlægning af beredskabet, som kommunen planlægger. I Lellinge skal der bygges en ny brandstation til ca. 60 mio. kr., og her skal hele beredskabet samles, således at stationen i Køge nedlægges. På den nye station skal der muligvis også indsættes et dykkerberedskab og en kommunal nødbehandlerenhed, ligesom materiellet skal omlægges, så der satses på tanksprøjter og en ny type stigevogn. Endelig skal de frivillige formentlig indgå i det daglige beredskab som 3. slukningstog.

Præhospital

Hurtige ambulancer i Region Syddanmark

Ambulancerne i Region Syddanmark er fortsat hurtigere fremme end krævet i kontrakten mellem Region Syddanmark og Falck. I 3. kvartal 2011 var den gennemsnitlige responstid i alle de fire delområder, hvor responstiden opgøres, således markant lavere end kravet. Bedst ser det ud i Sønderjylland, hvor regionen kræver, at ambulancerne i gennemsnit er fremme efter 9,8 minutter, men i 3. kvartal var de fremme allerede efter 8,4 minutter.