Reddere har fået ny overenskomst

Arkivfoto

De ca. 4.000 Falck-reddere, som er organiseret i 3F, har fået en ny to-årig overenskomst. Den nye overenskomst, der er indgået mellem Falck og 3F, byder på beskedne lønstigninger, da reddernes overenskomst i store træk følger de forlig, der tidligere er indgået på transportområdet. Reddernes grundløn stiger med 1,60 kr. pr. time i 2012 og med 1,85 kr. i 2013. Genetillæggene stiger med 1,4 procent i både 2012 og 2013, og det samme gælder for kvalifikationstillæggene.

Udover lønregulering indeholder den nye overenskomst en række mindre tiltag. Der er således aftalt en forsøgsordning på sygetransportområdet, der skal give Falck bedre mulighed for at deltage i fremtidige udbud, og der indføres nye anciennitetsbestemmelser for reddere, som vender tilbage til Falck efter 1. marts 2012.

En anden nyhed er, at aftaler om autosupervisor-funktionen, AMK-funktioner for reddere samt reddernes arbejde på skadeklinikker og lignende nu er blevet en fast del af overenskomsten. Der afsættes også flere penge til uddannelse via den eksisterende uddannelsesfond.

Redderne skal om kort tid stemme om overenskomsten, der i modsætning til tidligere følger rytmen på det øvrige arbejdsmarked. Det indebærer, at redderne strejkemuligheder er begrænsede på grund af forligsmandens mulighed for at sammenkæde overenskomster.

Annonce