Forhandlinger mellem Region Nordjylland og fagforeninger er strandet

Den 1. april 2022 hjemtager Region Nordjylland omkring halvdelen af ambulancekørslen og den liggende sygetransport. Men forhandlinger mellem Region Nordjylland, 3F og FOA om en overgangsaftale for de berørte ambulancereddere er strandet. Samtidig varsler 3F en mulig sag mod regionen, fordi fagforeningen vil have slået fast, at virksomhedsoverdragelsesloven gælder.

Region Nordjylland skal fremover selv drive det præhospitale beredskab i delområderne Nord og Aalborg, mens virksomheden PreMed overtager opgaven i de to øvrige delområder. I dag står Falck for beredskabet.

Regionen har den seneste tid forhandlet med 3F, der organiserer de Falck-ansatte ambulancereddere, og FOA, som fremover kommer til at organisere redderne, når de bliver ansat i regionen. Målet er at indgå en overgangsaftale efter samme model, som for nyligt blev anvendt i Region Midtjylland. Her blev parterne blandt andet enige om jobsikkerhed og løntillæg.

Skal have politisk mandat

Men nu oplyser Region Nordjylland, at forhandlingerne er blevet sat på pause, da der ikke kan opnås enighed mellem parterne. Hos 3F betegner man forhandlingerne som strandet. 3F vurderer dog, at regionen vil forsøge at strække sig for at nå en aftale, men at regionen har brug for at få et forhandlingsmandat fra politikerne. Parterne forventer, at det vil være muligt at genoptage forhandlingerne efter sommerferien.

Region Nordjylland understreger, at det – trods den manglende aftale – fortsat er regionens ambition, at man vil kunne tilbyde redderne, at de ikke bliver ansat individuelt, men at de ansatte på en station kan vælge at blive ansat sammen.

Samtidig med, at forhandlingerne er strandet, oplyser 3F, at fagforeningen har forberedt en sag mod Region Nordjylland, hvor det første brev nu er afsendt.  Sagen handler om, at 3F vil have slået fast, at virksomhedsoverdragelsesloven er gældende, når regionen hjemtager beredskabet. Hvis loven gælder, får redderne en række rettigheder, herunder muligheden for at bevare deres nuværende ansættelsesvilkår i en periode.

Annonce