Regionernes ambulancedrift skal undersøges af Rigsrevisionen

Hvert år bruger regionerne ca. 3 mia. kr. på ambulancetjenesten. Men er kvaliteten og prisen i orden, og har de seneste års hjemtagninger været velbegrundede og haft brugbare mål for kvalitet og pris? Det er nogle af de ting, som Rigsrevisionen i den kommende tid skal undersøge, efter at de politisk udpegede statsrevisorer har anmodet Rigsrevisionen om at kigge nærmere på regionernes ambulancedrift.

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at iværksætte en ny undersøgelse af regionernes ambulancedrift. Konkret har statsrevisorerne anmodet om en undersøgelse af følgende spørgsmål:

  • Hvilke udgifter har regionerne afholdt til ambulancedrift siden 2021, og i hvilket omfang har regionerne opnået målene om besparelser og samtidig opretholdt samme kvalitet?
  • Hvor stor en andel af regionernes ambulancedrift varetages efter seneste udbudsrunde af henholdsvis private og af regionerne selv?
  • Med hvilken begrundelse og med hvilke mål for pris og kvalitet har regionerne besluttet at hjemtage opgaverne?
  • Hvilke aktører løser – på tværs af regionerne – opgaverne på ambulanceområdet billigst og med højest målopfyldelse, målt på de krav og kontraktvilkår for ambulancedriften, der er opstillet i de enkelte regioners seneste udbud, og har regionernes opfølgning herpå været tilfredsstillende?
  • I hvilket omfang har regionerne fastsat fælles standarder for kvalitet og effekt for ambulancedriften, og har regionernes opfølgning herpå været tilfredsstillende?

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at gennemføre undersøgelsen under inddragelse af såvel regionerne som de private leverandører.

Der er ikke fastsat en nærmere tidsfrist for undersøgelsen.

Annonce