Google Maps
Brandvæsen

Debat: Frivilligt beredskab smides på porten ved flytning til ny brandstation

De seneste år har de frivillige i Koldings beredskab haft base på Falcks brandstation i Kolding. Men når brandstationen i 2025 flytter til nyopførte faciliteter, så har Kolding Kommune sparet pladsen til de frivillige væk. For de ca. 100 frivillige er det et stort problem, at de ikke bliver en del af brandstationen, skriver Marianne Kjær fra Beredskabsforbundet i dette debatindlæg.

Brandvæsen

Brandfolk kan ikke få kongelig fortjenstmedalje

Normalt får offentligt ansatte tildelt Den Kongelige Fortjenstmedalje, når de har været ansat i 40 år. Det gælder dog ikke brandfolk, for her findes der særlige medaljer for henholdsvis 25 år, 40 år og 50 års tjeneste. Og man kan ikke få to medalger for den samme indsats. Det slår Kongehuset fast, efter at tidligere beredskabschef Ole Borch har rejst spørgsmålet.

Præhospital

Vil give ambulancereddere adgang til flere sundhedsdata

Liberal Alliance har fremsat et nyt beslutningsforslag i Folketinget, som skal give autoriserede ambulancebehandlere og paramedicinere adgang til sundhedsdata i form af Fælles Medicinkort og oplysninger om allergier (CAVE). Ifølge forslaget har en række andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet adgang til disse data, men det har ambulanceredderne ikke.

Præhospital

Regionernes ambulancedrift skal undersøges af Rigsrevisionen

Hvert år bruger regionerne ca. 3 mia. kr. på ambulancetjenesten. Men er kvaliteten og prisen i orden, og har de seneste års hjemtagninger været velbegrundede og haft brugbare mål for kvalitet og pris? Det er nogle af de ting, som Rigsrevisionen i den kommende tid skal undersøge, efter at de politisk udpegede statsrevisorer har anmodet Rigsrevisionen om at kigge nærmere på regionernes ambulancedrift.

Præhospital

Ny analyse af den præhospitale indsats efter skyderierne i Field’s

Danske og norske læger har fået publiceret en artikel om skyderiet i Field’s i 2022 i det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. I artiklen beskriver forfatterne en række læringspunkter, herunder at mangel på ambulancer kane skabe behov for at improvisere ved f.eks. at benytte køretøjer fra politiet eller civile køretøjer.

Præhospital

Akutlæge får kritik for manglende fejlsøgning af, om tube var fejlplaceret

En akutlæge, der i september 2022 rykkede ud med en akutlægebil til en alvorligt syg patient, har fået kritik fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Under akutlægens behandling af patienten blev en iltslange ikke placeret korrekt, idet den blev lagt i spiserøret, og akutlægen opdagede ikke, at iltslangen var anlagt forkert. Sidstnævnte udløser kritikken fra disciplinærnævnet.