Stor høring om den præhospitale indsats

Arkivfoto

Mandag formiddag samles omkring 140 fagfolk til en stor høring om den præhospitale indsats. Det er Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, som har arrangeret høringen, der fokuserer på udviklingspotentialet på det præhospitale område: Hvordan sikres en ensartet akutindsats i hele landet, i en tilstrækkelig høj kvalitet og til den bedst mulige pris?

Hele høringen i Folketinget sendes direkte på Folketingets TV og kan blandt andet ses på Folketingets hjemmeside.

Efter en velkomst af folketingsmedlem og ambulancebehandler Finn Thranum (V) vil deltagerne blandt andet kunne høre tidligere Falck-direktør, professor Ole P. Kristensen fortælle om mulighederne for at opnå ensartet service og kvalitet, hvorefter samarbejdet mellem den præhospitale indsats og hospitalsindsatsen belyses af overlæge Anja Mitchell fra Lægeforeningen.

Derefter følger indlæg om prioriteringer i den præhospitale indsats, ambulancemandskabets uddannelse og efteruddannelse, erfaringer fra udlandet, erfaringer med Akutmedicinsk Koordinationscenter (AMK), de faglige organisationers syn på sagen samt ambulanceselskabernes erfaringer og visioner. Høringen sluttes af med spørgsmål og debat.

Høringen starter kl. 10 og slutter efter planen kl. 14.

Annonce