Brandvæsen

Politisk opbakning til at arbejde videre med forslag om dykkerberedskab

Der var bred politisk opbakning til et forslag om at etablere et lokalt dykkerberedskab, da byrådet i Slagelse Kommune i denne uge drøftede forslaget. Baggrunden var en tragisk drukneulykke i Halsskov i sidste måned, hvor en fritidsdykker mistede livet. Her måtte der afventes dykkere fra Odense, men nu skal beredskabskommissionen i Slagelse udarbejde forslag til en eventuel etablering af et lokalt beredskab.

Brandvæsen

Problemer for holdledere fører til ændring af Falck-overenskomst

Med virkning fra 1. maj 2016 bliver overenskomsten mellem Falck og Landsforeningen af Deltidsansatte Brandfolk ændret. Årsagen er, at en bestemmelse fra 2014 om honorering af de holdledere, der fungerer som tekniske ledere, har vist sig ikke at fungere i praksis. Så i stedet for et fast månedligt honorar for holdledere, der er tekniske ledere, får holdledere nu et tillæg pr. time, hvor de fungerer som holdledere.

Præhospital

Uklart om BIOS skal betale bod for manglende ambulancer

Først i næste måned bliver det afgjort, om BIOS skal betale en tocifret millionbod til Region Syddanmark for manglende ambulanceberedskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har mistanke om, at Falck har udnyttet sin dominerende position på markedet til at gøre det svært for BIOS at rekruttere nok reddere, men det afviser 336 reddere i en usædvanlig henvendelse til styrelsen.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Politiets alarmcentraler får civile alarmoperatører

Der mangler uddannede politifolk til at løse politiets kerneopgaver, og derfor søger Rigspolitiet nu at frigøre 150 politifolk ved hjælp at såkaldt opgaveglidning. Det indebærer, at en række opgaver skal fjernes fra politifolk og i stedet skal varetages af andre faggrupper, f.eks. HK’ere. Et af disse områder er politiets to 112-alarmcentraler.

Præhospital

BIOS-direktør: Vores driftsøkonomi er presset

Overarbejde, uddannelse af behandlere og paramedicinere og et stort elevoptag presser driftsøkonomien i BIOS. Det erkender BIOS-direktør Morten Hansen, efter at tillidsfolkene i BIOS har rettet hård kritik mod ledelsen for forsinkede og fejlagtige lønudbetalinger. Morten Hansen understreger dog, at den pressede driftsøkonomi ikke ændrer ved, at der skal styr på lønnen – og at det har ledelsens fokus.

Brandvæsen

Årets frivilligpris uddelt

Prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet gik i år til Jan Vestentoft fra Beredskabsforbundet i Region Midtjylland. Jan Vestentoft fik prisen for sit helt særlige engagement, hvor Jan Vestentoft er ”her og der og alle vegne” – til glæde for alle omkring ham. Prisen blev overrakt af forsvarsminister Peter Christensen.

Brandvæsen

Røde Kors: Brandvæsen forvrider konkurrencen

I en årrække har Røde Kors stået for samarittertjenesten ved det store Vestkystløb i Esbjerg. Men i år er opgaven gået til Sydvestjysk Brandvæsen, og det får Røde Kors til at rette en hård kritik mod brandvæsenet. Røde Kors mener nemlig, at der er tale om konkurrenceforvridning, men brandvæsenet understreger, at alle omkostninger er medtaget i brandvæsenets pris.

Brandvæsen

Tilbagerulning af beredskabsbesparelser betales med NATO-midler

Det bliver først og fremmest besparelser på Danmarks NATO-bidrag, som kommer til at finansiere den tilbagerulning af besparelser på det statslige beredskab, som blev besluttet i sidste måned. Det fremgår af et såkaldt aktstykke fra Forsvarsministeriet. Det spares således 30 mio. kr. på NATO-bidraget, mens der spares 15 mio. kr. på materieldrift indenfor Forsvarsministeriets koncern.

Præhospital

Kan overvågningskameraer gøre nytte ved hjertestop?

Er det muligt at bruge de mange overvågningskameraer, som er opstillet i Danmark, til at give bedre hjælp ved hjertestop? Det skal et nyt forskningsprojekt undersøge. Baggrunden er, at simulationsstudier har vist, at vejledningen ved 112-opkald bliver bedre, hvis de sundhedsfaglige medarbejdere, som tager imod opkaldet, kan se personen i den anden ende af røret og de umiddelbare omgivelser.