Brandvæsen

Falck billigst i Holstebro

Brandslukningen i Holstebro har været i udbud, og Falcks tilbud på opgaven var en anelse billigere end det kommunale brandvæsens. Derfor var et flertal i kommunens teknik- og miljøudvalg også indstillet på at lade brandslukningen overgå til Falck. Helt så enkelt ser det dog ikke ud til at blive. Politikerne er nemlig meget overraskede over, at tilbuddene fra både det kommunale brandvæsen og Falck ligger ca. 2 mio. kr. over den hidtidige pris for brandslukningen.

Brandvæsen

Børn overhører røgalarmer – mors stemme er mere effektiv

Mange børn op til 16 år sover videre, når røgalarmen går i gang. Det er dokumenteret i udenlandske videnskabelige afhandlinger, og det har fået de amerikanske sikkerhedsmyndigheder til at gøre opmærksom på fænomenet. Børnene registrerer lydene, men sorterer dem fra som irrelevante, og vågner derfor ikke. En anden undersøgelse tyder dog på, at der er en forholdvis simpel løsning: En optagelse af børnenes mors stemme er nemlig langt mere effektiv end røgalarmernes traditionelle alarmsignal.

Brandvæsen

Økonomiske problemer giver forringet beredskab i København

Københavns Kommune har pålagt Københavns Brandvæsen at finde besparelser på driften, og det er en af årsagerne til, at brandvæsenets økonomi nu er så anstrengt, at brandvæsenet indtil videre ikke vil supplere vagtstyrken op ved sygdom. Konsekvensen er, at sygdom blandt mandskabet fremover vil føre til, at brandkøretøjer må rykke ud med en mand for lidt – eller endda at køretøjer tages ud af beredskabet. Brandfolkene kalder det vanvid, og de vil have politikerne på banen.

Google Maps
Brandvæsen

Fortsat kommunal brandslukning i Lemvig

Der var stor glæde blandt de kommunale brandfolk i Lemvig Kommune, da de onsdag aften blev orienteret om resultatet af kommunens udbud af brandslukningen. Kun Falck og kommunen selv havde budt på opgaven, men prisen var vidt forskellig. Mens Falck skal have 5,6 millioner kroner om året for at klare brandslukningen, kan Lemvig Kommunes eget brandvæsen med stationer i Lemvig, Thyborøn og Bækmarksbro klare samme opgave for blot 4,7 millioner kroner.

Brandvæsen

Brandfolk retter hård kritik mod ledelse

De bornholmske brandfolk retter nu en hård kritk mod den plan for Bornholms Brandvæsens fremtid, som brandvæsenets ledelse har fremlagt. Planen indebærer, at tre bornholmske brandstationer helt skal nedlægges, men brandfolkene undrer sig over, at antallet af administrative medarbejdere samtidig skal øges med næsten 400%. Desuden mener brandfolkene, at ledelsen af prestigehensyn har investeret i nyt og dyrt materiel, som der ikke er et reelt behov for – og at det blandt andet er dette materiel, som tvinger brandvæsenet til at investere i nye bygninger.

Præhospital

Akut personalemangel tvinger brandvæsen til nyansættelser

En kombination af sygdom, orlov og opsigelser gør nu, at Københavns Brandvæsen bliver nødt til at nyansætte uddannede ambulancebehandlere i brandvæsenets ambulance- og sygetransporttjeneste. Brandvæsenet havde ellers besluttet, at der ikke ville ske nyansættelser i ambulancetjenesten før resultatet af Region Hovedstadens udbud af ambulancekørselen forelå.

Brandvæsen

Brandslukning i Gentofte på vej i udbud

Fra 1. juli 2008 er det slut med kommunal ambulancekørsel i Gentofte, og snart kan det også være slut med kommunal brandslukning. Borgmester Hans Toft (K) har nemlig sat den kommunale forvaltning til at udarbejde et oplæg om udbud af brandvæsenets opgaver. Det beredskab, som sendes i udbud, vil dog komme til at bestå af den mindst mulige bemanding, nemlig holdleder og fem brandfolk. Samtidig skal der indgås faste aftaler med nabokommunerne om assistance – nabobrandvæsenerne er hidtil blevet tilkaldt som led i den storkøbenhavnske aftale om vederlagsfri assistance, men det har gjort Gentofte Kommune grundigt upopulær i nabokommunerne, hvor f.eks. brandvæsenet i Lyngby-Tårbæk Kommune sidste år assisterede Gentofte 15 gange, mens Gentofte kun assisterede Lyngby-Tårbæk en enkelt gang.

Brandvæsen

Falck overtager ambulancekørslen i Gentofte

Falck overtager fra 1. juli Gentofte Brandvæsens ambulancetjeneste, og dermed bliver det Falck, som i hvert fald i et lille års tid skal stå for ambulancekørslen i Gentofte Kommune. Overtagelsen kommer efter, at Gentofte Kommune i sidste måned besluttede, at brandvæsenet ikke skulle byde på ambulancekørslen, der i øjeblikket er i udbud. Dermed var det i praksis besluttet, at ambulancetjenesten ville blive nedlagt i foråret 2009, og Gentofte Kommune stod i en umulig situation, hvor der var udsigt til, at ambulancemandskabet hurtigt ville søge over til andre ambulanceoperatører. Aftalen med Falck indebærer, at alle 22 ambulancebehandlere i Gentofte får tilbud om at fortsætte i Falck.

Autohjælp

Totempo: Vi bliver større end Falck fra september

På kort tid er det lykkedes Totempo at erobre en stor del af det danske marked for autohjælp, og i dag har selskabet ifølge egne oplysninger 625.000 kunder. Totempo forventer selv at runde kunde nummer 1.000.000 i Danmark inden årsskiftet, men selskabets direktør forudsiger, at Totempo allerede fra september passerer Falck og dermed bliver Danarks største autohjælpsvirksomhed.

Præhospital

Falck fordobler prisen på akut- og lægebiler

Region Midtjyllands planer for en styrkelse af det præhospitale beredskab bliver væsentligt dyrere end ventet. En væsentlig del af årsagen er, at Falck næsten har fordoblet prisen for at levere akut- og lægebiler. Dermed skal regionen i alt bruge godt 31 mio. kr. på at styrke beredskabet, mod forventet ca. 15 mio. kr. Selv om regionen erkender, at rekrutteringen vil være “overordentligt vanskelig”, så vil det fortsat være anæstesisygeplejersker, som skal bemande de nye akutbiler. Sygeplejerskerne skal dog have en redder med som assistent og chauffør. Ordningerne med udrykningslæger i Hedensted, Gedved og Djursland samt udrykningsbilen i Karup foreslås nedlagt.