Præhospital

Københavns Brandvæsen vil udarbejde en ambulancestrategi

Københavns Brandvæsen vil i løbet af i år udarbejde en ambulancestrategi, som skal bidrage til, at brandvæsenet fortsat kan levere en høj kvalitet til Region Hovedstaden og samtidig minimere driftsomkostningerne i brandvæsenets ambulancetjeneste. Det skriver brandvæsenet i en ny virksomhedsplan, hvor det også fremgår, at alle afdelinger i brandvæsenet fremover skal aflevere 2 procent af deres budget til en central pulje, som skal anvendes til investeringer, og at der skal indkøbes en simulator til træning af indsatsledere og holdledere.