Autohjælp

SOS International overtager Dansk Autohjælp

Konkurrencen på det danske marked for beredskabsydelser bliver nu kraftigt intensiveret, efter at SOS International overtager Dansk Autohjælp. SOS International driver i forvejen akutlægehelikopteren i Karup, og med købet af Dansk Autohjælp får man adgang til et landsdækkende stationsnet. Selskabet bebuder da også, at man over tid vil tilbyde en bredere produktpalette.

Præhospital

To udenlandske ambulancereddere ville arbejde i Danmark

I 2011 var der to ambulancereddere med udenlandske uddannelser, der ønskede at arbejde i den danske ambulancetjeneste. Sundhedsstyrelsen, der behandler ansøgninger om anerkendelse af udenlandske ambulanceuddannelser, gav den ene ansøger fuld adgang til udøvelse af erhvervet, mens den anden ansøger fik en betinget godkendelse af uddannelsen. Antallet af ansøgninger er faldet mærkbart siden 2010, hvor ni udenlandske ambulancereddere søgte om godkendelse.

Præhospital

Sygehuse får bedre indendørs SINE-dækning med kabler

Som den eneste region arbejder Region Syddanmark på at kunne bruge SINE, når ambulancerne melder patienter ind til sygehusene. Målet er, at sikkerheden øges – f.eks. i situationer, hvor mobilnettet er overbelastet – og at sygehuspersonalet får rutine i brugen af SINE-terminalerne. Der har dog været store problemer med den indendørs SINE-dækning, og derfor er der nu etableret en passiv antenneløsning. Det indebærer, at en udendørs antenne er blevet opstillet ved sygehusene. Antennen fanger signalet fra SINE-nettet og leder det indendørs via kabler.

Google Maps
Brandvæsen

Ønsker ny brandstation til 8 mio. kr. i Hadsten

Den nuværende brandstation på Vesselbjergvej i Hadsten er nedslidt, utidssvarende og dårligt placeret. Derfor ønsker Favrskov Brandvæsen, at der bygges en helt ny brandstation i den sydlige del af Hadsten. Et overslag viser, at en ny station på 520 m2 vil koste 8,4 mio. kr., hvortil kommer udgifter til køb af en grund. Alternativet er en renovering af den nuværende station, hvilket vurderes at ville koste 4 mio. kr.

Præhospital

Undersøgelse: Kaos i det vestjyske beredskab

Ambulancelæger, der vælger ikke at rykke ud til hjertestop, hvis patienterne er gamle, og som muligvis overtræder reglerne om journalføring, ikke kan finde ud af at starte lægebilerne og måske med vilje kører langsomt for ikke at komme først frem til skadestedet. Sygeplejersker, der fejlvurderer patienternes tilstand og går i panik, hvis der er mange tilskadekomne. Frustration, forvirring og uklarhed om ansvarsforholdene. Det er blot dele af den kritik, som fremføres i en ny undersøgelse af det præhospitale beredskab i Vestjylland – en undersøgelse, som tyder på, at der hersker noget nær kaos i beredskabet, og at det kan have kostet liv.

Præhospital

Lægehelikopteren skal have ny landingsplads i Aarhus

Tre ud af fire patienter, som flyves med den midt- og nordjyske akutlægehelikopter, flyves til behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Her er der etableret en helikopterlandingsplads, som gør det muligt at transportere patienterne på båre til den relevante afdeling, men nu skal området indgå i byggeriet af et nyt sygehus – og derfor skal der anlægges en ny landingsplads. En afløser for denne nye plads er dog allerede ved at blive planlagt.

Brandvæsen

Deloittes seneste beredskabsanalyse førte til et statsbrandvæsen

Konsulentfirmaet Deloitte er i øjeblikket i gang med en omfattende analyse af det danske redningsberedskab. Opgaven er at finde besparelser på mindst 50 mio. kr., men Finansministeriet har ikke oplyst, hvorfor netop Deloitte er blevet valgt til opgaven. Det menes dog, at Deloitte har anvendt en tilsvarende budgetanalyse fra Skotland som reference, og det skaber bekymring hos brandvæsenerne. Den skotske budgetanalyse har nemlig resulteret i, at de lokale brandvæsener nedlægges og erstattes af et statsbrandvæsen. Og i den danske budgetanalyse har Deloitte udtrykkeligt fået til opgave at kigge på en ændret opgavefordeling mellem stat og kommuner.

Præhospital

Fire på sygehuset efter sammenstød mellem akutbil og personbil

Falcks akutbil fra Grindsted stødte søndag ved 15-tiden sammen med en personbil, da akutbilen med udrykning kørte i retning ad Billund. Ifølge de foreløbige oplysninger skete der en misforståelse mellem akutbilens og personbilens fører, således at ambulanceredderen troede, at personbilen, som var ved at svinge, havde set akutbilen og holdt tilbage. Det var imidlertid ikke tilfældet, og akutbilen ramte derfor med stor fart personbilen i siden. Fire personer er bragt på sygehuset, men der skulle ikke være tale om livsfarlige kvæstelser.

Brandvæsen

Køge Kommune bevarer brandstationen i Køge by i ny dimensioneringsplan

Tidligere på året måtte Køge Kommune opgive den dimensioneringsplan, som ellers var vedtaget af politikerne. Planen byggede på en lukning af brandstationen i Køge by, men det kunne kun lade sig gøre, hvis afgangstiden blev øget – og det ville Beredskabsstyrelsen ikke acceptere. Nu er kommunen så klar med en ny dimensioneringsplan, hvor Køge fortsat skal have en brandstation, men hvor det samlede vagtberedskab reduceres med en holdleder og tre mand.