Dansk Autohjælp fik stor nedgang i assistanceomsætningen i 2015

Arkivfoto

Dansk Autohjælp havde et svært år i 2015, hvor selskabets assistanceomsætning faldt med næsten 8 pct. Samtidig steg omkostningerne kraftigt, blandt andet på grund af øgede udgifter til markedsføring, og samlet set førte det til, at overskuddet faldt med 5 mio. kr. Dansk Autohjælp forventer, at såvel aktivitetsniveau som overskud vil falde igen i 2016.

Dansk Autohjælp, som er en del af SOS International, oplyser ikke selskabets omsætning, men bruttooverskuddet – som er omsætningen fratrukket variable omkostninger – faldt fra 118 mio. kr. i 2014 til 109 mio. kr. i 2015. Samtidig faldt driftsoverskuddet fra 44 mio. kr. til 40 mio. kr. Trods tilbagegangen betegner Dansk Autohjælps ledelse dog stadig årets resultat som meget tilfredsstillende.

I 2015 faldt Dansk Autohjælps assistanceomsætning md 7,9 pct. Samtidig steg de eksterne omkostninger med næsten 11 pct., især på grund af øgede udgifter til markedsføring og IT. Derimod faldt personaleomkostningerne med 1,3 pct., især fordi der skete en ændring i sammensætningen af medarbejdere på vagtcentralen. Samtidig har der været stor fokus på optimering og automatisering af arbejdsprocesser.

Efter skat fik Dansk Autohjælp et overskud på 30 mio. kr., der alle betales i udbytte til ejeren.

I 2016 forventer Dansk Autohjælps ledelse, at overskuddet atter falder, ligesom det forventes, at aktivitetsniveauet bliver lavere. Desuden forventes der ”en anden fordeling af assistancerne”.

Annonce