Falck tjener nu penge på at drive lægehuse

Efter en periode med millionunderskud er driften af lægehuse for de danske regioner begyndt at bidrage med overskud til den hårdt pressede Falck-koncern. Efter flere udbudsrunder driver Falck nu 10 lægehuse, og antallet af medarbejdere er det seneste år blevet mere end fordoblet. I 2016 resulterede det i et overskud på en lille million. 

I 2016 vandt Falck flere udbud og indgik aftaler om drift af yderligere lægehuse for regionerne, der især i yderområderne har svært ved at tiltrække praktiserende læger. Dermed stod Falck ved årets udgang for driften af i alt 10 lægehuse i Danmark.

Økonomisk fik Falcks lægehuse også fremgang i 2016, hvor bruttofortjenesten – der er overskuddet fratrukket variable omkostninger – steg fra 4 mio. kr. til 25 mio. kr. Samtidig steg antallet af fuldtidsansatte medarbejdere fra 14 til 32, men det fik også lønudgifterne til at stige fra 8 mio. kr. til 24 mio. kr. Resultatet blev et lille driftsunderskud på 57.000 kr., men renteindtægter og tilbageført skat fik bundlinjen til at ende i et overskud på 763.000 kr. – mod et underskud på 2 mio. kr. året før.

Falck betegner 2016-resultatet som tilfredsstillende, og koncernen forventer også overskud i år – primært som følge af det stigende antal lægehuse, der er i drift.

Annonce