Rekordomsætning hos SOS Dansk Autohjælp

SOS Dansk Autohjælp fik i 2022 en omsætning på 559 mio. kr., og det er en rekord, som tilskrives nye kunder og en øget markedsandel. Selskabets driftsoverskud faldt dog markant i forhold til året før, og det skyldes især markant højere priser på brændstof. SOS Dansk Autohjælp betegner det danske autohjælpsmarked som ”yderst konkurrencepræget”.

I 2022 har SOS Dansk Autohjælps danske vejhjælpsaktiviteter ligget på et højt niveau, hvor også den generelle stigning i antallet af biler pr. husstand har spillet ind. Markedet har dog også været præget af, at antallet af nye biler har været på et lavere niveau end forventet på grund af leveranceudfordringer i bilbranchen.

Den internationale vejhjælpsaktivitet i Europa har fortsat været negativt påvirket af COVID-19. Relativt flere har dog rejst i bil indenfor Europa fremfor ved andre rejseformer, hvilket er positivt for vejhjælpsaktiviteterne. Samtidig kan SOS Dansk Autohjælp imidlertid mærke, at markedet for lejebiler har været ekstremt presset på grund af begrænset udbud. Det har haft en afsmittende effekt på mulighederne for hjemrejse og videretransport for strandede bilister i udlandet.

Selskabet omsætning steg fra 486 mio. kr. i 2021 til 559 mio. kr. i 2022. Samtidig steg assistanceomkostningerne – som primært er SOS Dansk Autohjælps betaling til de lokale stationsejere – imidlertid også fra 350 mio. kr. til 411 mio. kr. Efter en lille stigning i lønomkostningerne og andre omkostningerne endte driftsoverskuddet derefter på 19 mio. kr., mod 24 mio. kr. i 2021.

Forventer lavere overskud

For 2023 forventer SOS Dansk Autohjælp, at aktivitetsniveauet bliver som i 2022. Der er dog stadig en forventning om, at markedet for lejebiler i Europa er presset, hvilket kan have en effekt på nødstedte bilister i Europa. Situationen med høj inflation, høje brændstofpriser og stigende renteniveau følges også nøje, da det kan have en påvirkning på rejselysten i samfundet.

Ledelsen i SOS Dansk Autohjælp forventer et resultat i 2023, der ligger under 2022-niveauet, så det lander på 10-15 mio. kr. Det skyldes primært et generelt faldende marked for private vejhjælpsabonnementer samt et fortsat generelt konkurrencepræget marked. Konkurrencedygtigheden forventes styrket yderligere ved fortsat optimering af samarbejdet med bl.a. stationsnetværket samt generelt en fortsat effektivisering af driften.

Annonce