Viking Assistance får tilført penge efter nyt millionunderskud

Kun et enkelt år siden etableringen i Danmark i 2014 har den norske Viking-koncern tjent penge på at tilbyde autohjælp på det danske marked. 2021 blev endnu et år med et stort milliontab – nærmere bestemt tabte Viking 5,4 mio. kr. på driften. Det er dog 1 mio. kr. bedre end året før, men de norske ejere har været nødt til at tilføre 6 mio. kr. til det danske datterselskab.

Viking Assistance er baseret på et franchise-koncept, hvor stationerne drives af lokale stationsejere. Derfor har det danske selskab også kun 19 ansatte. Det er fire færre end året før.

I 2021 fik Viking et bruttooverskud – omsætningen fratrukket de variable omkostninger – på 5,7 mio. kr. Det er lidt bedre end i 2020, hvor bruttooverskuddet blev på 5,4 mio. kr. Efter omkostninger fik Viking imidlertid et driftsunderskud på 5,4 mio. kr. i 2021, mod 6,2 mio. kr. i 2020.

Vikings norske ejere tilførte i 2021 et beløb på 6 mio. kr. til det danske datterselskab, og det sikrer, at Viking kommer ud af 2021 med en positiv egenkapital. Viking forventer dog heller ikke, at man i år kan få nok indtægter til at dække udgifterne, så Viking i Norge har stillet garanti:

”Selskabets ultimative moderselskab har erklæret at ville stille likviditet til rådighed i fornødent omfang til opretholdelse af driften. Støtteerklæringen er gældende frem til 31. maj 2023. Ledelsen anser derfor kapitalberedskabet for at være tilstrækkeligt”, skriver Viking i årsregnskabet.

Annonce