Autohjælpsfirma skifter kurs i hårdt marked

Foto: Michael G. Madsen

Konkurrencen på det danske marked for autohjælp bliver hårdere og hårdere, og de tre store aktører på markedet – Falck, Dansk Autohjælp og Viking – konkurrerer i stigende omfang på pris. Det får den fjerde landsdækkende aktør, DK Assistance, til at skifte kurs. Efter et underskud i 2015 vil selskabet fravælge kunder, hvor det er vanskeligt at tjene penge.

Falck og Dansk Autohjælp har siden 90’erne konkurrereret intensivt om de danske autohjælpskunder, men de seneste år har norske Viking erobret en betydelig markedsandel gennem an aggressiv prissætning.

Den fjerde større aktør på markedet er DK Assistance, der blev oprettet i 2012 som en fusion mellem DK Vejhjælp og DMS Assistance Centralen. Ifølge DK Assistance selv er selskabet landsdækkende med 300 autohjælpskøretøjer, primært hos lokale værksteder, der kører for DK Assistance.

Imidlertid har 2015 været et svært år for DK Assistance, der i det primære selskab fik et underskud på 0,4 mio. kr. I datterselskabet DK Vejhjælp gav året et underskud på 1,8 mio. kr. DK Assistance betegner selv resultatet som utilfredsstillende og tilskriver det ”for dårlig priskalkulation” og forringelse af lønsomheden i de solgte vejhjælpsprodukter. Desuden har der i 2015 været en række engangsudgifter og udgifter til restrukturering, som har påvirket resultatet negativt.

Underskuddet får DK Assistance til at tilpasse strategien. ”Ledelsen arbejder efter en fokuseret plan for at skabe en positiv udvikling og vækst i omsætning og indtjening. Planen er baseret på en klar lønsomhedsfokuseret kundestrategi, hvor vi vil udvikle virksomheden sammen med lønsomme aftalekunder, og hvor vi fravælger segmenter og kunder, hvor det vurderes, at det er vanskeligt at oppebære en tilfredsstillende indtjening”, lyder det fra direktør Jakob Dyhr Simonsen.

DK Assistance forventer et klart forbedret driftsresultat i de kommende år.

Annonce