Viking får kæmpe underskud

Den norske autohjælps-koncern Viking fik sidste år et underskud på ikke mindre end 24 mio. kr. i Danmark. Underskuddet skyldes især, at Viking har valgt at nedskrive værdien af det datterselskab, der udfører assistancer i København, efter at dette selskab selv havde et så stort underskud, at egenkapitalen er blevet negativ. Vikings ejere støtter dog op om det danske selskab.

Vikings danske selskab hedder Viking Assistance A/S, og dette selskab fik i 2018 et underskud på 23,8 mio. kr. Det er væsentligt dårligere end i 2017, hvor bundlinjen viste et overskud på 1,7 mio. kr.

Regnskabet viser, at Vikings bruttofortjeneste – som er omsætningen minus de variable omkostninger – faldt fra 11,6 mio. kr. i 2017 til 8,7 mio. kr. i 2018. Samtidig steg personaleomkostningerne kraftigt, så driften endte med et underskud på 4,9 mio. kr. mod et overskud på 2,1 mio. kr. året før.

Nedskriver datterselskabs værdi og lån

Den helt store post er dog, at ejerskabet af datterselskaber givet et markant minus på 19,1 mio. kr. Her ejer Viking datterselskabet Viking København A/S, der tidligere hed Camoni, og som udfører Vikings assistancer i Københavns-området.

Men Viking København fik i 2018 er underskud på 6,8 mio. kr., hvilket resulterede i en negativ egenkapital på 5,4 mio. kr. Det har fået Viking til at nedskrive den regnskabsmæssige værdi af selskabet til 0 kr., hvor det sidste år var 7,7 mio. kr. værd. Viking oplyser desuden, at man ved årsskiftet har valgt at nedskrive et lån til Viking København fra 3,7 mio. kr. til 0 kr.

Efter underskuddet har Viking Assistance nu kun en beskeden egenkapital på 0,4 mio. kr., og derfor oplyser selskabet følgende i regnskabet: ”Selskabets moderselskab har erklæret at ville stille likviditet til rådighed i fornødent omfang til opretholdelse af driften. Støtteerklæringen er gældende frem til 31. december 2020. Ledelsen anser derfor kapitalberedskabet for at være tilstrækkeligt”.

Viking Assistance har i 2018 haft i gennemsnit 29 medarbejdere, hvilket er tre flere end året før.

Nyt selskab oprettet

Sidste måned oprettede Viking endvidere endnu et datterselskab i Danmark, Viking Vejhjælp A/S. Ejerskabet af det nye selskab er delt mellem Viking i Norge og det svenske selskab Assistansbolaget.

Assistansbolaget blev oprettet i 2015, og selskabet ekspanderede i 2016 til Norge. Dengang tilkendegav Assistansbolaget, at man havde kig på yderligere lande, og i november 2018 blev danske Stine Bosse medlem af selskabets bestyrelse. Stine Bosse er også bestyrelsesformand i det nye Viking Vejhjælp A/S.

Assistansbolaget har ikke selv autohjælpskøretøjer, men anvender i Sverige og Norge Viking som partner.

Annonce