Viking fordobler underskuddet

Autohjælpsvirksomheden Viking er fortsat langt fra at tjene penge i det danske datterselskab. I 2019 fik Viking et driftsunderskud på 9 mio. kr., hvilke næsten er en fordobling i forhold til året før. I årets løb har de norske ejere dog tilført 13,5 mio. kr. i ny kapitel, og dermed undgår Viking at få en negativ egenkapital.

Vikings danske selskab hedder Viking Assistance A/S, og i 2019 havde dette selskab en bruttofortjeneste på 7,5 mio. kr. mod 8,7 mio. kr. i 2018. Personaleomkostningerne steg fra 12,2 mio. kr. til 15,2 mio. kr., hvilket var den primære årsag til, at driftsresultatet endte på et underskud på 9 mio. kr. – mod en underskud på 5 mio. kr. året før.

Størstedelen af Vikings danske aktiviteter drives via selvstændige stationer, men Viking ejer selv 90 pct. af stationen i København, det tidligere Camoni. I 2018 nedskrev Viking værdien af stationen med i alt 19 mio. kr. I 2019 bidrog Viking København dog ”kun” med 1,6 mio. kr. i underskud, som stammer fra en nedskrivning af Vikings tilgodehavender hos Viking København. Desuden har Viking haft fratrædelsesomkostninger på 0,7 mio. kr.

Fordi underskuddet udløser en skattefordel, ender bundlinjen hos Viking med et samlet underskud på 9 mio. kr. mod 23,8 mio. kr. i 2018.

Vikings norske ejere har i 2019 tilført 13,5 mio. kr. i ny kapital, og dermed havde Viking ved årets udgang en solid egenkapital på 4,8 mio. kr. Samtidig har moderselskabet ”erklæret at ville stille likviditet til rådighed i fornødent omfang til opretholdelse af driften. Støtteerklæringen er gældende frem til 31. maj 2021”.

Viking har 31 ansatte. Det er en stigning på to i forhold til året før.

Annonce