Aalborg Kommune vil selv bestemme om beredskab skal i udbud

Når de nordjyske kommuner fra årsskiftet går sammen i et nyt fælles beredskab, så skal det være op til den enkelte kommune, om det lokale beredskab skal i udbud eller fortsat skal drives i kommunalt regi. Det mener Aalborg Kommune, som ikke vil overlade det til det fælles beredskab at beslutte, om opgaver skal i udbud eller ej.

Som en af de få kommuner i Region Nordjylland har Aalborg Kommune i dag et kommunalt brandvæsen, der udfører brandslukningen i størstedelen af kommunen. Og hvis det står til Aalborg Kommune, så skal det fortsat være de lokale politikere, som skal beslutte, om der f.eks. skal stå Falck på brandkøretøjerne eller ej.

Politikerne i de nordjyske kommuner tager i disse uger stilling til, hvordan det nye beredskab i Region Nordjylland skal organiseres. Og det er som led i den behandling, at Magistraten i Aalborg Kommune – der svarer til økonomiudvalget i andre kommuner – har sagt ja til Aalborgs deltagelse i beredskabet, men med en bemærkning om, ”at det skal være op til den enkelte kommune at beslutte, om opgaver skal udføres i den enkelte kommunes regi eller udliciteres”.

Desuden slår Magistraten fast, at omkostningsfordelingen i beredskabet ikke skal ændres som følge af udvikling i demografi. Baggrunden for den holdning er, at Aalborg Kommunes indbyggertal er i vækst, og derfor frygter kommunen, at et stigende antal indbyggere kan medføre, at Aalborg Kommunes betaling til beredskabet vil skulle stige – selv om flere indbyggere ikke nødvendigvis medfører, at beredskabet bliver dyrere.

Annonce