Roskilde Brandvæsens økonomi er under pres

Google Maps
Brandstationen i Roskilde

To tabte kontrakter på ambulancekørsel betyder, at Roskilde Brandvæsen fremover mister det overskud på næsten 6 mio. kr., som ambulancekørslen hidtil har bidraget med. Samtidig er brandvæsenet udfordret af, at mange ambulancereddere nu siger op, selv om opgaven skal varetages frem til februar 2016. Her er der dog en mulig løsning på vej.

Roskilde Brandvæsens brandberedskab koster årligt omkring 25 mio. kr. Hidtil har ambulancekørslen bidraget med et overskud på omkring 6 mio. kr., mens brandvæsenet tjener omkring 3 mio. kr. på serviceopgaver for kommunen, hvor der ikke har været gennemført udbud. Det gælder blandt andet vagtordning, sikringsafdeling, undervisning og overvågning af alarmer. Dermed ligger nettoudgiften til Roskilde Brandvæsen på ca. 16 mio. kr. om året.

Forhandler om aftale på ambulanceområdet

Imidlertid udløber Roskilde Brandvæsens sidste tilbageværende kontrakt på ambulancekørsel pr. 31. januar 2016. Brandvæsenet oplever i den forbindelse mange opsigelser, og ifølge brandvæsenet kan det blive en udfordring at sikre stabil drift i hele afviklingsperioden, uden at det får økonomiske konsekvenser i form af høje udgifter til vikarer og assistance fra andre leverandører.

Roskilde Brandvæsen har dog fundet en mulig løsning på denne udfordring. Der pågår nemlig forhandlinger med ”anden part” om overtagelse af medarbejdere. Den løsning vil kunne sikre stabil drift samt sikre, at Roskilde Brandvæsen ikke oplever merudgifter i forbindelse med afvikling. Under forudsætning af at denne aftale falder på plads, forventer Roskilde Brandvæsen i 2015 at komme ud med et overskud på ambulanceområdet svarende til tidligere år. Udgifter til feriepenge og andre forpligtelser ved kontraktens ophør forventes dækket af hensættelser fra tidligere år samt salg af udstyr.

Kørselsopgaver skal afvikles

Også brandvæsenets kørselsopgaver er tabt i et udbud, og disse opgaver ophører pr. 31. juli 2015, hvorefter de overgår til den nye eksterne leverandør.

Brandvæsenets løsning af kørselsopgaverne er i 2015 udfordret af højt sygefravær og mange opsigelser i forbindelse med afvikling af opgaverne. Herudover vil der ved kontraktens ophør være udgifter til feriepenge og andre forpligtelser, som der ikke i fuldt omfang er hensat midler til i tidligere år. Begge dele kan medføre merudgifter i 2015. Brandvæsenet undersøger i øjeblikket forskellige muligheder for salg af busser samt overdragelse af medarbejdere til andre operatører. Hvis disse tiltag lykkes, vil det mindske de økonomiske konsekvenser af afviklingen. Med forbehold for denne usikkerhed forventer brandvæsenet på nuværende tidspunkt, at der også i 2015 vil være balance mellem de opnåede indtægter og de direkte udgifter til ordningen.

En yderligere udfordring for Roskilde Brandvæsen er strukturreformen og de tilhørende sparekrav. Besparelsen for 2015 udgør for Roskilde Kommunes vedkommende ca. 2,1 mio. kr., og brandvæsenet arbejder målrettet med at tilpasse udgiftsniveauet, så der opnås en besparelse på de 2,1 mio. kr. i 2015. Der er indtil videre fundet besparelser på 1,5 mio. kr. på fratrådte ledere.

Annonce