Nordsjællandske brandfolk er bekymrede for beredskabets fremtid

Google Maps
Arkivfoto: Falcks brandstation i Hillerød

De planlagte besparelser i Frederiksborg Brand og Redning udfordrer mandskabets faglighed og sætter sikkerheden for mandskabet alvorligt under pres. Sådan lyder det i en fælles udtalelse efter et fællesmøde, hvor alle 12 brandstationer var repræsenterede. ”Vi har alvorlige bekymringer for robustheden ved brandvæsenet”, skriver brandfolkene.

Som led i en tilpasning af den risikobaserede dimensionering vil Frederiksborg Brand og Redning reducere antallet af køretøjer og mandskabsstyrken markant samt lukke brandstationen i Slangerup. Det har fået det samlede brandmandskab til at holde et fællesmøde, hvor der deltog brandfolk fra stationerne i Hundested, Frederikssund, Frederiksværk, Skibby, Jægerspris, Slangerup, Stenløse, Farum, Hillerød, Helsinge, Gilleleje og det supplerede frivillige beredskab.

”De planlagte besparelser på mandskabet udfordrer fagligheden og sætter sikkerheden for mandskabet alvorligt under pres. Der vil være for få hænder til at løse de akutte brand- og redningsopgaver. Ved brandslukning kan dette medføre, at røgdykkerne ikke kan komme skadelidte til hjælp, før at der er kommet assistancestyrker frem fra øvrige brandstationer. I fremtiden kommer brandvæsenet hurtigt frem (som oftest), men det bliver med en ganske lille styrke. En styrke, der for det meste må afvente yderligere assistance, før der kan sætte magtfuldt ind. Det vil i starten af indsatsen sætte mandskabet ganske alvorligt under pres. Både fysisk og psykisk”, skriver brandfolkene i en udtalelse fra fællesmødet.

Vil halvere antallet af tankvogne

”Der er også lagt op til betydelige besparelser på brandkøretøjer. Der bliver reduceret voldsomt i de køretøjer, der fragter vand til brandslukning (de såkaldte vandtankvogne). Frederiksborg Brand og Rednings slukningsområde omfatter kommunerne Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø og Egedal. Og der lægges op til, at dette store område skal kun skal betjenes af seks vandtankvogne. Det er en ganske voldsom reduktion af medbragt slukningsvand. Som oplysning kan vi fortælle, at der er 13 vandtankvogne til at betjene området i dag. Så der venter en voldsom reduktion”, fortæller brandfolkene – og tilføjer:

”Der bliver også sparet på brandhanenettet i de ovenstående kommuner. Det vil medføre, at der bliver længere og længere at køre for at hente vand til de få tilbageværende vandtankvogne. Igen bliver tidsperspektivet udfordret. Det kommer til at vare længere at slukke brande i fremtiden. Det slagkraftige mandskab skal komme længere væk fra, vandtankvognene skal komme længere væk fra, vandet skal hentes længere væk fra. Igen noget, der sætter fagligheden blandt brandmandskabet under pres”.

For få hænder til for meget arbejde

Brandfolkene mener, at det vil blive svært for beredskabet at løse fremtidens opgaver:

”Den voldsomme reduktion af brandvæsenet vil i fremtiden kunne medføre at der ikke kan sættes tilstrækkeligt ind i forhold til store hændelser. Der er her tanke på terror og klimahændelser. Det er evident, at der er hyppigere klimahændelser forårsaget af den globale opvarmning. Det medfører voldsomme vejrtyper som storme, og oversvømmelser, oftest ledsaget af tordenvejr. Ved stormen Bodil var brandvæsenet voldsomt udfordret. Både fastansatte, deltidsansatte og frivillige var næsten nået til bristepunktet. Det er en bekymring for, hvordan denne type opgaver skal løses i fremtiden. De store personalereduktioner vil ikke hjælpe opgaveløsningen på vej. Der bliver for få hænder til for meget arbejde”, hedder det i udtalelsen.

Frivillige har ikke den forudsatte kapacitet

Udsigten til, at de frivillige i beredskabet skal løse flere af opgaverne, bekymrer også brandfolkene på de 12 stationer:

”Vi er alvorligt bekymret for fremtidens opgaveløsning. Der bliver lagt op til, at diverse opgaver i større og større grad skal løses af frivillige. Ved fællesmødet var repræsentanter for de frivillige også mødt op. De gjorde opmærksom på, at de frivillige ikke i fremtiden har kapacitet til at løse alle de opgaver, der bliver lagt op til. Frivillige er i ordets bogstavelige forstand frivillige. De kommer, når de har tid og lyst. Og de deltager ikke i vagtordninger som de betalte deltidsbrandmænd. Det er derfor stærkt bekymrende, at de frivillige allerede på forhånd sår tvivl om, at de kan løfte de opgaver, der i fremtiden lægges over til dem. Frivillige brandfolk kan også påvirkes både fysisk og psykisk. Og det vil de uvægerligt blive i fremtidens brandvæsen”.

Brandfolkene slutter af med en opfordring til de nordsjællandske politikere: ”Vi opfordrer hermed de beslutningstagende byrådspolitikere til at overveje brandvæsenets fremtid ganske nøje”.

Annonce