Aftale om ny vagtplan for brandfolkene i Skive

Google Streetview
Falck-stationen i Skive

I juli gik deltidsbrandfolkene i Skive ud med at skarp kritik af en ny vagtplan, som indebærer, at der ikke længere er faste vagthold på hverdagene. Brandfolkene påpegede, at vagtplanen ville give risiko for, at der ikke mødte nok brandfolk frem ved alarm. Nu er brandfolkenes og deres arbejdsgiver, Falck, imidlertid blevet enige om en aftale, der fastholder vagthold på de helligdage, der falder på hverdage.

Som led i en omlægning hos Falck blev vagtplanen for brandfolkene i Skive ændret, således at der ikke længere er faste vagthold på hverdagene, men kun i weekenderne. Så når alarmen går på hverdage, vil alle 24 deltidsbrandfolk blive tilkaldt. De første otte brandfolk, som møder frem – hvis der altså møder nogen frem – vil så bemande det lokale slukningstog.

Hos brandfolkene gav den nye ordning imidlertid anledning til bekymring. For hvis der ikke er faste vagthold, så er der ifølge brandfolkene stor risiko for, at der ikke møder nogen brandfolk frem. Det gælder særligt på helligdagene, som heller ikke vil være dækket af faste vagthold.

Enighed om ny aftale

Nu er brandfolkene og Falck imidlertid blevet enige om en aftale, som gælder frem til udgangen af august 2022. Den indebærer, at der også indføres vagtplaner på de helligdage, der falder på hverdage. Her vil vagterne blive udbudt til brandfolkene, som så kan tegne sig for vagter.

Brandfolkenes talsmand, Kim Jeppesen, er stadig ærgerlig over, at alle 24 brandfolk kaldes ud på hverdagene, for dermed risikerer brandfolkene at køre forgæves – hvis de ikke er blandt de otte første på brandstationen, så kommer de ikke med på udrykningen. Og det kan gå ud over motivationen. Men samlet set er brandfolkene glade for den nye aftale:

”Vi er godt tilfredse med ordningen. Vi synes, det er en god løsning for os, som giver os en god frihed. Jeg er stadig bekymret for, hvad der vil ske, hvis man kommer ned fem gange i træk, og bilen bare kører. Men jeg er tilfreds. Og så skal vi huske at bruge ordningen med vagter, der bliver budt ud. Det er vigtigt, vi får dækket de vagter ind. Hvis ikke, så mister vi ordningen til næste år”, siger Kim Jeppesen til Skive Folkeblad.

Annonce