Antallet af skolebrande er faldet

ODIN-indberetninger fra landets brandvæsener viser, at antallet af skolebrande i perioden 2007-10 har været faldende. Samtidig kan det også konstateres, at antallet af formodet påsatte skolebrande med al sandsynlighed er faldet.

Statistisk Nyhedsbrev fra Beredskabsstyrelsen skriver, at antallet af skolebrande, som brandvæsenerne er rykket ud til, er faldet fra 258 i 2007 til 196 i 2010. Samlet set svarer det til et fald på ca. 24 pct.

I indberetningen i ODIN anfører brandvæsenerne også den formodede brandårsag. Påsatte brande antages således at være årsag til ca. en tredjedel af skolebrandene – og er dermed den hyppigste registrerede brandårsag. Det formodes derudover, at ’Uforsigtighed’ (som dækker et bredt spektrum af brandårsager lige fra håndværksarbejde til børns leg med ild) står for ca. 17 pct. af brandene.

Alt tyder imidlertid på, at det ikke kun er antallet af skolebrande som helhed, der er faldet. Det samme gælder tilsyneladende også for antallet af påsatte brande. Ifølge indberetningerne er antallet af formodet påsatte brande således reduceret fra 88 i 2007 til 50 i 2010, men da der for ca. 22 pct. af alle skolebrande ikke er angivet en brandårsag, er det dog usikkert, hvor stort det faktiske fald i antallet af påsatte brande har været.

De indberetninger, som behandles i nyhedsbrevet, viser desuden et par andre iøjnefaldende resultater: De fleste skolebrande sker i storbykommuner, de fleste skolebrande forekommer midt på dagen eller om aftenen, og andelen af formodet påsatte skolebrande er størst om aftenen og i weekenden.

Annonce