Beredskabsstyrelsen skal arbejde tættere sammen med Forsvaret

I 2018 skal Beredskabsstyrelsen rykke tættere på Forsvaret, således at Beredskabsstyrelsens indsatsevne kan styrkes og udvikles ved at udvide samarbejdet med Forsvaret på det operative område. Både Beredskabsstyrelsen og Forsvaret indgår i Forsvarsministeriets koncern, og målet med det tættere samarbejde er opnå en optimal ressourceanvendelse på tværs af koncernen.

I første omgang skal Beredskabsstyrelsen analysere, hvilke relevante kapaciteter fra Forsvaret – det vil sige Værnsfælles Forsvarskommando og Hjemmeværnskommandoen – der kan anvendes af Beredskabsstyrelsen i forbindelse med større, nationale indsatser. Det sker med henblik på at vurdere, om der kan indgås en samarbejdsaftale.

Af en ny mål- og resultatplan for Beredskabsstyrelsen fremgår det, at Beredskabsstyrelsen har forpligtet sig til at udarbejde og fremsende et udkast til en samarbejdsaftale med Forsvaret inden for det operative område. Samarbejdsaftalen skal beskrive proceduren for rekvirering af ressourcer fra Værnsfælles Forsvarskommando. Endvidere skal Beredskabsstyrelsen i 2018 have udarbejdet  et beslutningsoplæg, der beskriver potentialet i forhold til at indgå en samarbejdsaftale med Hjemmeværnskommandoen om fælles udnyttelse af kapaciteter.

Annonce