Præhospital

Region Hovedstadens ambulancer er blevet markant langsommere

Fra 2010 til 2011 er ambulancerne i Region Hovedstaden blevet langsommere. I de tilfælde, hvor ambulancerne rykker ud til livs- eller førlighedstruende tilstande, er responstiden steget med et halvt minut, og ved de øvrige hastende udrykninger er stigningen på næsten et minut. Regionen mener, at hospitaler og læger får responstiden til at stige ved at bestille akutte ambulancekørsler, uden at der reelt er behov for det.

Præhospital

Færre ambulanceudrykninger – men længere responstid

Den nye ordning med sygeplejersker på AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland giver færre ambulanceudrykninger. Efter at Region Midtjylland har fået sundhedsfaglige visitatorer – i form af sygeplejersker og ambulancereddere – på AMK-vagtcentralen i Aarhus, er andelen af udrykninger, der klassificeres som kørsel A, således faldet mærkbart. Men paradoksalt nok stiger responstiden.

Google Maps
Brandvæsen

Lemvig Kommune vil investere 4,4 mio. kr. i nye brandkøretøjer

En større udskiftning af brandkøretøjerne hos Lemvig Brandvæsen er på vej. Næste år skal der indkøbes to autosprøjter, hvorefter der i 2013 udskiftes en tankvogn og en slangetender. Det vil i alt koste 4,4 mio. kr. I første omgang er det autosprøjter på brandstationerne i Lemvig og Thyborøn, som står til udskiftning. De er begge 23 år gamle, og Lemvig Kommune har afsat 1,8 mio. kr. til hvert af de nye køretøjer.

Brandvæsen

Stor udvidelse af beredskabsstationen i Roskilde

De seneste år har Roskilde Brandvæsen udvidet sine aktiviteter betydeligt, og nu er brandvæsenet løbet tør for garageplads på beredskabsstationen i Roskilde. Derfor investerer brandvæsenet 2,5 mio. kr. i en større udbygning af stationen. De nye aktiviteter hos Roskilde Brandvæsen består blandt andet af ambulancekørslen i Køge, Greve og Solrød kommuner, som brandvæsenet forrige år overtog fra Falck. Dertil kommer andre nye og indtægtsgivende aftaler med Region Sjælland.

Præhospital

Paramedicinere undrer sig over unødig brug af læger til patientoverflytninger

I Nordsjælland har man længe haft et effektivt og dermed også billigt system til akutte overflytninger af patienter mellem sygehusene. I det nordsjællandske system har akutlægebilen i Hillerød en central rolle, da alle overflytninger af patienter i kritisk tilstand går via den vagthavende læge på akutlægebilen. Det er så akutlægen, som sammen med sygehusets læge afgør, på hvilket niveau overførslen skal ske – altså om patienten skal ledsages af læge, paramediciner eller ambulancebehandler. Det er et effektivt system, der friholder akutlægebilen til de opgaver, hvor der virkelig er brug for en læge, og derfor undrer de paramedicinere, der bemander lægebilen som lægeassistenter, sig over, at Region Hovedstaden ikke vil bruge samme system i resten af regionen.