Begge de nordjyske brandskoler fortsætter i nyt beredskab

Arkivfoto:  Nordjysk Brand- og Redningsskole i Frederikshavn

Det nye Nordjyllands Beredskab har to brandskoler, nemlig skolerne i Frederikshavn og Aalborg, men i beredskabet mener man, at de to skoler supplerer hinanden godt – så de fortsætter begge to. Der er dog udsigt til, at ledelse og administration kan blive lagt sammen, ligesom der kan spares ved at lave fælles indkøb.

Umiddelbart fortsætter dagligdagen som hidtil på de to nordjyske brandskoler, hvor 95 pct. af kurserne på skolen i Frederikshavn er maritime, mens skolen i Aalborg ud over almindelige brandkurser blandt andet underviser i højderedning og hospitalsberedskab. Det sidste sker i tæt samarbejde med Region Nordjylland.

Dermed er de to brandskoler så forskellige, at de ikke konkurrerer, men derimod supplerer hinanden, fortæller skolechef Ib Steen Nielsen fra Nordjysk Brand- og Redningsskole i Frederikshavn. Alligevel mener han, at det vil give god mening at samle ledelse og administrationen. Blandt andet forventer han, at der vil kunne spares en del på indkøb, og de to skoler vil også kunne hjælpe hinanden med enkelte opgaver og måske have fælles instruktører.

I dag beskæftiger brandskolen i Frederikshavn seks fastansatte og har omkring 35 instruktører tilknyttet kurserne. Lige nu er 14 mand ved at tage kursus på brandskolen i Frederikshavn, og på årsbasis får skolen op mod 2.500 kursister gennem systemet.

Tæt samarbejde med naboen

Alle ejendomme under Nordjyllands Beredskab vil fortsat være ejet af de forskellige kommuner. Det gælder også brandskolerne, der lejer sig ind i de kommunale ejendomme, og i lige netop Frederikshavns tilfælde giver dette ekstra god mening. Brandskolen er nemlig nabo til Søværnets Center for Skibssikkerhed, og begge parter har kontrakt på, at modparten skal have lov at byde først, hvis en af dem ønsker at sælge.

De to skoler har samarbejdet i 20 år og deles om flere faciliteter. Det er til stor glæde for os begge, siger Ib Steen Nielsen og henviser til, at nordjyderne er vant til at se muligheder frem for begrænsninger.

Det ses blandt andet i, hvad kurser for offshore-industrien har betydet for skolens udvikling de sidste ti år. Kurserne betyder, at faciliteterne udnyttes bedre, og at skolen har fået endnu større ekspertise inden for sikkerhed. Kun er der et krav om, at skolen ikke tjener penge til sin ejer, så et eventuelt overskud bliver altid brugt til investeringer i nyt udstyr.

Annonce