Beredskab sender driften af 11 brandstationer i udbud

Brandstationen i Brande. Arkivfoto.

Det fælleskommunale Brand og Redning MidtVest har sendt driften af 11 brandstationer i udbud. Der er tale om brandstationer, der i dag drives af Falck, og udbuddet omfatter en fire-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Kontrakten vurderes samlet set at have en værdi på 105 mio. kr.

Udbuddet fra Brand og Redning MidtVest er opdelt i tre delaftaler:

  • Brandstationerne i Hvide Sande, Tarm, Skjern og Ringkøbing. Kontraktværdi anslået til 38 mio. kr.
  • Brandstationerne i Brande, Nr. Snede og Ikast. Kontraktværdi anslået til 35 mio. kr.
  • Brandstationerne i Videbæk, Aulum, Ørnhøj og Feldborg. Kontraktværdi anslået til 32 mio. kr.

Brand og Redning MidtVest vil udvælge op til tre tilbudsgivere, som får mulighed for at afgive et egentligt tilbud.

Det er dog et krav, at den enkelte tilbudsgiver skal have minimum tre referencer fra kommuner eller beredskaber, der hver dækker over minimum 100.000 indbyggere, og som tilbudsgiveren har leveret brandslukningsydelse eller tilsvarende til inden for de seneste tre år. I praksis vil det dermed kun være Falck eller andre beredskaber, der kan byde på kontrakten.

Ved alle delaftalerne vil kvalitet vægte 40 pct. og pris vægte 60 pct. ved vurdering af tilbuddene.

Der er frist for ansøgning om deltagelse i udbuddet den 19. august 2022, hvorefter Brand og Redning MidtVest forventer at give besked om, hvem der er udvalgt til at afgive tilbud, den 26. august 2022.

Annonce