Beredskab: Vi tager brandfolkenes sikkerhed alvorligt

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

I august kom en af Hovedstadens Beredskabs brandfolk til skade i forbindelse med slukningen af en større lejlighedsbrand, hvor der blev anvendt kredsløbsrøgdykkerapparater af typen BG4. Brandmanden pådrog sig forbrændinger i ansigtet, da hans røgdykkermaske pludselig ikke sluttede tæt. Som følge af ulykken har Hovedstadens Beredskab fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, og beredskabet understreger, at man tager brandfolkenes sikkerhed alvorligt.

Den alvorlige ulykke skete den 11. august 2017, og brandmanden blev hurtigt hjulpet af kollegaerne. Han blev bragt til behandling på hospitalet, og ifølge Hovedstadens Beredskab er han i dag i god bedring.

Ulykken blev anmeldt til Arbejdstilsynet (AT), der gav et strakspåbud til Hovedstadens Beredskab. Ifølge beredskabet er man allerede i fuld gang med at efterleve påbuddet.

”Brandslukning er et risikofyldt arbejde, men uanset det er en ulykke altid en ulykke for meget. Derfor tager vi i Hovedstadens Beredskab medarbejdernes sikkerhed meget alvorligt. Men da brandslukning er et uforudsigeligt arbejde, er det ikke muligt at forudse alle hændelser. Så når der sker ulykker og/eller fejl, gør vi hvad vi kan, for at lære af det – og forbedre og udvikle vores procedurer. Således anser vi også påbud fra AT som meget værdifuld læring om, hvad vi kan og skal gøre endnu bedre”, skriver Hovedstadens Beredskab i en udtalelse.

Apparat anvendes stadig – men efter ledelsens vurdering

Hovedstaden har en række objekter, som kræver, at brandfolkene kan røgdykke i op til fire timer, f.eks. Metroen, tunneller og højhuse. Derfor er der nødvendigt at anvende kredsløbsrøgdykkerapparater, og Hovedstadens Beredskab har da også besluttet, at man fortsætter med at bruge BG4-apparatet. ”Dog indtil videre på en måde, hvor vores operative ledelse vurderer, hvornår apparatet må bruges”, oplyser beredskabet.

BG4-kredsløbsrøgdykkerapparatet har en lang indsatstid på op til fire timer, hvor det sikrer køling af brandmandens indåndingsluft. Der er overtryk i røgdykkermasken.

”Som vores interne procedurer foreskriver, blev der allerede dagen efter indkaldt en ulykkesanalysegruppe med repræsentanter fra vores arbejdsmiljøorganisation. Det omtalte kredsløbsrøgdykkerapparat blev taget ud af almindelige daglig indsats, og der er lavet en midlertidig procedure for, i hvilke udvalgte tilfælde apparatet må bruges. Proceduren gælder, indtil der foreligger nærmere undersøgelse af apparatet, som er sendt til leverandørens hovedlaboratorium i Tyskland for at blive grundigt undersøgt for tekniske fejl. Udover at indskærpe vores egne procedurer for brugen af BG4, har vi som følge af ulykken produceret en instruktionsvideo, som er rundsendt til alle holdledere og arbejdsmiljørepræsentanter, så de yderligere kan indskærpe den korrekte procedure for brug af BG4 over for deres medarbejdere og kolleger. Sidst, men ikke mindst, arbejder vi på at lave en særskilt instruks for håndtering af en lignende hændelse”, oplyser Hovedstadens Beredskab.

Siden BG4-apparatet blev taget i brug har der været en række mindre hændelser, der alle har været håndteret. ”De har alle været af forskellig karakter, så de enkelte hændelser kan ikke sammenlignes”, oplyser Hovedstadens Beredskab.

Annonce