Præhospital

Regioner investerer 110 mio. kr. i landsdækkende præhospital patientjournal

Hvis alt går efter planen, så vil ambulanceredderne i Region Hovedstaden som de første kunne tage en helt ny præhospital patientjournal i brug om et år. Om små to år vil det nye system være indført i hele landet, og til den tid vil de fem regioner have investeret omkring 110 mio. kr. i projektet. Danske CSC Scandihealth har efter et udbud fået kontrakten på at udvikle den elektroniske patientjournal, som firmaet håber også at kunne eksportere.

Brandvæsen

Tyske og danske brandvæsener udbygger samarbejdet

Fremover er det både tyske og det danske brandvæsener, der slukker ilden, uanset på hvilken siden af grænsen, det brænder. En ny samarbejdsaftale på tværs af grænsen sikrer, at branden bliver slukket af det brandvæsen, der er nærmest eller har det rette udstyr. Fokus skal nemlig være på opgaven og ikke geografien.

Google Maps
Brandvæsen

Frederiksbergs første frivillige er klar til indsats

I sidste uge var de frivillige i Frederiksberg Brandvæsen samlet for at få overrakt uddannelsesbeviser for deres velgennemførte uddannelse. Efter skybruddet i juli 2011 besluttede Frederiksberg Kommune nemlig at etablere et beredskab, der blandt andet kunne træde til ved ekstreme vejrsituationer. Som en del af det beredskab blev der som noget nyt hvervet frivillige til Frederiksberg Brandvæsen.

Præhospital

Ambulance og færge skiftes atter ud med fly

Siden marts 2012 er liggende patienter blevet transporteret med færge og ambulancer, når de skulle til og fra Bornholm. Nu er en løsning på plads – og patienterne vil dermed atter blive transporteret med fly. Flyselskabet DAT og Falck er desuden blevet enige om, at den nye løsning til håndtering af patienter lever op til Arbejdstilsynets krav.

Præhospital

Danmark har nu 448 paramedicinere

De fleste regioner satser på paramedicinere som en vigtig del af det præhospitale beredskab, og der er nu uddannet 448 paramedicinere i Danmark. Det viser en opgørelse fra regionerne. Flest paramedicinere er der i Region Hovedstaden, hvor der er blevet uddannet 170 paramedicinere, mens der i Region Sjælland er uddannet 126. Region Midtjylland har færrest paramedicinere.

Præhospital

Region hjemtager drift af akutlægebil

Når den nuværende kontrakt udløber i slutningen af maj, vil Københavns og Frederiksberg brandvæsener miste den sidste af de akutlægebiler, som brandvæsenerne har drevet for Region Hovedstaden. Regionen har nemlig valgt at hjemtage den lægeassistentbemanding, som brandvæsenerne hidtil har leveret.

Brandvæsen

Fagforening vil have ny praksis for erstatning til brandfolk

Videnskabelige undersøgelser tyder på, at brandfolk har en øget forekomst af visse typer kræft. Alligevel har Arbejdsskadestyrelsen netop afvist at give erstatning til en brandmand, der har fået kræft, da styrelsen ikke mener, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at kræften er arbejdsrelateret. Men den praksis er uholdbar, mener Reiner Burgwald (billedet) fra fagforeningen FOA.

Præhospital

Vagtcentral tilkalder hjemmeplejen via app ved hjertestop

De 60 hjemmeplejebiler i Frederikshavn Kommune har siden april 2012 været en del af det præhospitale beredskab. Medarbejderne i hjemmeplejen har nemlig fået installeret en app på deres smartphones, og AMK-vagtcentralen i Aalborg alarmerer de to nærmeste hjemmeplejebiler, når der indløber melding om hjertestop. Indtil videre har vagtcentralen sendt hjemmeplejen af sted til hjertestop 32 gange.

Brandvæsen

Mindst 200 danske brandfolk ramt af kræft

Siden 1990 er 130 danske brandfolk døde af kræft, mens 70 brandfolk enten er syge eller går til kontrol. Det viser den seneste status fra den undersøgelse, som brandfolkenes faglige organisationer gennemfører i øjeblikket. En arbejdsskadekonsulent betegner tallet som alarmerende højt, fordi brandfolk som faggruppe er relativt lille.