Beredskabschefer ønsker 150 redningsdykkere

Der er et stort behov for at få gang i en uddannelse af redningsdykkere til de danske redningsberedskaber. Det mener i hvert fald formanden for de kommunale beredskabschefer, beredskabschef Henning Holm Johansen, Viborg, med baggrund i den tragiske ulykke i Aabanraa i weekenden, som kostede to unge livet.

I øjeblikket råder kun Københavns Brandvæsen over et egentligt dykker-beredskab. “Det er grotesk, at vi stort set her i Danmark ikke råder over redningsdykkere. Ikke mindst i betragtning af, at vi er et land med lange kyster, mange havne og søer”, siger Henning Holm Johansen.

En undersøgelse, foretaget af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, viser, at der er behov for cirka 150 redningsdykkere ved de danske redningsberedskaber.  I syv år er der forsøgt at få en uddannelse af redningsdykkere i gang. Men hidtil er der spændt ben for alle forsøg på at få en uddannelse etableret, som kan bruges. Og dette til trods for, at der specielt allerede i 1999 blev åbnet mulighed i lovgivningen for en sådan uddannelse.

“Vi forstår det ikke. For vi er ikke ude på at genere nogen. Det vi vil, er at uddanne deciderede redningsdykkere, som ikke skal konkurrere med dykkkererhvervet. Det handler om en videreuddannelse af vore røgdykkere, så de også kan bruges til at redde liv, ved ulykker langs kysterne og vore havne og søer”, siger Henning Holm Johansen.

Ved ulykken på havnen i Aabenraa tog det to en halv time at få en dykker frem fra Odense til ulykkesstedet: “Havde det lokale redningsberedskab i Aabenraa haft redningsdykkere, kunne hjælpen formentligt havde været fremme på fem til seks minutter”, siger Henning Holm Johansen.

Aabenraa Politi har dog fastslået, at selv et lokalt dykkerberedskab ikke kunne have reddet de to omkomne.

Annonce