Brandvæsen

Opgiver millionbesparelser på beredskab

Beredskabet i Slagelse ser ud til at slippe for den besparelse på 1,6 mio. kr., som byrådet ellers havde pålagt beredskabet. Besparelsen ville medføre en kraftig reduktion i det operative beredskabs serviceniveau, og den reduktion ønsker kommunens beredskabskommission ikke at gennemføre. I stedet vil man ved de kommende budgetforhandlinger søge at øge beredskabets økonomiske ramme.

Brandvæsen

Politisk opbakning til at arbejde videre med forslag om dykkerberedskab

Der var bred politisk opbakning til et forslag om at etablere et lokalt dykkerberedskab, da byrådet i Slagelse Kommune i denne uge drøftede forslaget. Baggrunden var en tragisk drukneulykke i Halsskov i sidste måned, hvor en fritidsdykker mistede livet. Her måtte der afventes dykkere fra Odense, men nu skal beredskabskommissionen i Slagelse udarbejde forslag til en eventuel etablering af et lokalt beredskab.

Brandvæsen

Efter drukneulykke: Ønsker dykkerberedskab i Slagelse

Skal der oprettes et dykkerberedskab i Slagelse Kommune? Det skal byrådet drøfte i næste måned på baggrund af en tragisk drukneulykke, hvor en dykker i en time lå livløs på bunden af Halsskov Havn, inden redningsdykkere fra Odense nåede frem. I ventetiden kunne de frustrerede redningsfolk ikke foretage sig noget for at hjælpe manden, som lå på syv meters dybde.

Brandvæsen

Brandvæsens dykkere har reddet fem fra druknedøden

Havnen, kanalerne, søerne og strandene i København giver borgerne mange muligheder for oplevelser ved vandet, men de udgør også en fare. Derfor råder Københavns Brandvæsen over et bådberedskab og redningsdykkere, der suppleres af overfladereddere på to stationer. Og i løbet af 2. kvartal i år har brandvæsenet reddet ikke mindre end fem personer fra at drukne.

Brandvæsen

Brandvæsens dykkerberedskab fik speedbådscertifikat

For første gang har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab selv stået for at uddanne et hold brandfolk, så de kunne få speedbådscertifikat, og samtlige otte mand på holdet bestod den afsluttende prøve, der blev afholdt med en ekstern censor. Under den afsluttende prøve blev alle deltagere testet i både deres teoretiske viden og praktiske færdigheder på havet.

Brandvæsen

Udrykning til drukneulykke ramt af Murphys lov

”Hvis noget kan gå galt, vil det gå galt”. Sådan lyder Murphys lov, og den viste sig i høj grad at være sand, da redningsfolk i sidste uge rykkede ud til en drukneulykke ved Kalundborg. Indsatslederen hos Kalundborg Brand & Redning tilkaldte assistance fra Roskilde Brandvæsens redningsdykkere, men det var ikke muligt at bruge Flyvevåbnets redningshelikopter til at transportere dykkerne til Kalundborg. I stedet kørte de af sted i deres dykkerbil, men den punkterede og kunne ikke fortsætte.