Beredskabschefer: Staten skal i gang med at overføre opgaver til kommunerne

Kommunerne har leveret varen og etableret de nye beredskabsenheder. Nu skal staten så levere sin del af strukturreformen og overføre arbejdsopgaver fra det statslige til det kommunale beredskab. Sådan lyder opfordringen fra de kommunale beredskabschefer, som påpeger, at en overførsel af opgaver vil sikre lokale arbejdspladser i hele landet.

Bortset fra kommunerne Tårnby og Sønderborg, der har valgt at stå alene, har alle de danske kommuner fundet sammen i nye beredskabsenheder – sådan som KL og staten har aftalt. Dermed er der skabt grundlag for, at det statslige bloktilskud til kommunerne kan reduceres med 75 mio. kr. Hertil kommer, at kommunerne skal frigøre yderligere 100 mio. kr. fra beredskabsområdet.

Ønsker dialog om overførsel af opgaver

Som led i den nye strukturreform i beredskabet skal det statslige beredskab også spare omkring 125 mio. kr. Besparelserne skal blandt andet hentes ved at overføre opgaver fra det statslige til det kommunale beredskab. Men på det seneste har flere partier givet udtryk for, at de ønsker at annullere de statslige sparekrav og i stedet videreføre det statslige beredskab uændret. Og det bekymrer de kommunale beredskabschefer, som i givet fald vil gå glip af de nye opgaver. Derfor opfordrer Foreningen Kommunale Brandvæsener – tidligere Foreningen af Kommunale Beredskabschefer – nu politikerne til at få påbegyndt dialogen om arbejdsdelingen mellem de statslige og kommunale beredskaber.

”Dialogen om den gode og sikre arbejdsdeling er til vores store overraskelse i Foreningen af Kommunale Brandvæsner fortsat ikke kommet i gang. Derfor er der naturligvis stor usikkerhed både blandt statens ansatte og hos kommunerne. Lige i øjeblikket oplever vi, at det skaber uheldige rygter, og det kommer til at være i fokus i stedet for det, vi burde arbejde sammen om; at skabe sammenhæng mellem det daglige beredskab i kommunerne og det statslige overbygningsberedskab. Det er den proces, der desværre virker til at være fuldstændig kortsluttet i øjeblikket. Og det risikerer at skade det samlede beredskab, bl.a. hvad angår innovation og personaleudvikling”, siger formanden for Kommunale Brandvæsner, Niels Christensen.

Overførsel sikrer lokale arbejdspladser

Niels Christensen henviser til, at en arbejdsdeling, hvor opgaver overføres fra det statslige til det kommunale beredskab, vil sikre, at der skabes lokale arbejdspladser i de nye beredskabsenheder. Og det vil være helt i tråd med tankerne om skabelse af lokale arbejdspladser for statslige midler, som den nyligt varslede udflytning af centrale arbejdspladser fra Hovedstaden til det øvrige Danmark er udtryk for.

”Efter vores opfattelse bør dialogen om en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab påbegyndes hurtigst muligt. Flere opgaver til de kommunale beredskaber vil både sikre et mere robust beredskab og et lokalt forankret beredskab – til gavn og sikkerhed for alle, også i det såkaldte Udkantsdanmark”, siger Niels Christensen.

Annonce