Brandfolk: Besparelser skal ikke findes på overenskomster og lokalaftaler

I den kommende tid skal de nye beredskabsenheder i gang med at finde massive besparelser, for at kommunerne kan leve op til aftalen mellem KL og regeringen. Men Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB) slår nu fast, at besparelserne ikke skal findes på hverken overenskomster eller lokalaftaler for brandfolkene. I stedet skal der spares på ledelsesniveauet.

Det er formanden for LFDB, Karsten Andersen, som i et brev til landsklubbens kommunale tillidsrepræsentanter slår fast, at der ikke må ske en forringelse af lokalaftalerne, når der skal findes kommunale besparelser.

KL har aftalt med regeringen, at antallet af beredskabsenheder skal nedbringes til maksimalt 20. Det er også aftalt, at kommunerne under ét skal effektivisere for henholdsvis 50 millioner kroner i 2015 og 75 millioner kroner i 2016, som bliver taget i bloktilskuddet. Derudover er der forudsat, at der kan frigøres 100 millioner kroner til omprioritering i kommunerne.

Ingen forringelser af overenskomst eller lokalaftaler

”I den besynderlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er det besluttet, at det på både det kommunale som på det statslige område skal spares et stort beløb. Landsklubben har tidligere nævnt, at disse besparelser ikke må forringe overenskomsten og de dermed forbundne lokalaftaler”, skriver Karsten Andersen og fortsætter:

”Det kan derfor undre os, at vi allerede nu har set opsigelser af lokalaftaler i nogle kommuner. Hvorfor man vælger at gøre det kan vi kun gisne om, men vi kan ikke udelukke at det måske er en af metoderne til at spare penge på. Landsklubben skal derfor bede jer tillidsrepræsentanter om nøje at overvåge, at overenskomst og lokalaftaler ikke forringes. Brandmændene skal ikke, med de midler som er forhandlet og indeholdt i lokalaftalerne, medvirke til at betale gildet”.

Primært besparelser på ledelsesniveau

LFDB-formanden understreger samtidig, at det er på ledelsesniveauet, at besparelserne skal findes:

”Landsklubben er ikke i tvivl om, at der vil blive argumenteret for at også brandmændene må medvirke økonomisk. Hertil vil vi sige, at det er vores holdning, at ingen lokalaftaler må forringes. I stedet bør I argumentere for, at det er kendt at besparelserne primært bør ske på ledelsesniveau”, skriver Karsten Andersen.

Annonce