Autohjælp

Formanden for Reddernes Landsklub træder tilbage

Midt i en krise mellem Reddernes Landsklub og 3F har landsklubbens formand, Vagn Flink, meddelt, at han træder tilbage. Vagn Flink henviser til, at 3F har defineret en ny rolle for Reddernes Landsklub og formanden – og at de ikke modsvarer hans ønsker. En ny formand skal optage drøftelser med 3F om det fremtidige samarbejde.

Præhospital

BIOS har nu ansat 456 fuldtidsmedarbejdere

Det går fremad med rekrutteringen af reddere i BIOS, som nu har ansat 456 fuldtidsmedarbejdere. Det omfatter både ambulancereddere og sygetransportreddere. Hertil kommer, at BIOS har et antal timereddere, der fungerer som vikarer. En del af de nye medarbejdere kommer først i vagt i løbet af november og december.

Brandvæsen

Beredskabsbesparelser: Fagforening foreslår fyring af egne medlemmer

Fagforeningen HOD har foreslået, at de 125 mio. kr., som det statslige beredskab skal spare, findes ved i praksis at nedlægge Beredskabsstyrelsens samlede administration i Birkerød. Dermed vil 126 stillinger kunne nedlægges, men det vil i så fald også koste 34 HOD-medlemmer deres job. Forslaget har givet uro blandt HOD-medlemmerne og de øvrige faggrupper i Beredskabsstyrelsen.

Præhospital

Debat: 3F mangler opbakning fra ambulanceredderne

3F skaber uro og utryghed, når fagforeningen kritiserer BIOS for at gøre massivt brug af overarbejde. Det skriver tillidsrepræsentanter og talsmænd for redderne i BIOS, som mener, at det frivillige overarbejde i BIOS er af begrænset omfang og i øvrigt er faldende, fordi flere tidligere kollegaer nu skifter til BIOS.

Brandvæsen

Beredskabskommission skal afgøre Falck-bod

Det bliver op til beredskabskommissionen i Holbæk Kommune at beslutte, om Falcks kontrakt om brandslukningen i Holbæk Kommune skal forlænges med et år, og om den nuværende bestemmelse om betaling af bod ved forsinkelser skal udgå. Det kommende Vestsjællands Brandvæsen havde ellers ønsket, at beslutningen blev truffet af brandvæsenets styregruppe, men det var styregruppen ikke enig i.

Præhospital

Kommune og region er blevet enige om forløb i ambulancesag

Der gik 2½ time, inden ambulancen var fremme hos en ældre kvinde, der den 10. september 2015 skulle transporteres til sygehuset. Det er en time længere end servicemålet, erkender Region Syddanmark. Men ifølge en fælles undersøgelse fra regionen og den lokale kommune er det ikke korrekt, når vidner påstod, at der gik langt over tre timer, inden ambulancen var fremme.