Beredskabsdirektør fratræder – efter under et halvt år på posten

Efter under et halvt år på posten er Mikael Henrik Wern snart fortid som direktør for Frederiksborg Brand og Redning. Ifølge formanden for beredskabskommissionen, borgmester John Schmidt Andersen, har Mikael Henrik Wern meddelt, at han har sagt sin stilling op, og at han fratræder med udgangen af september måned.

”Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget Mikael Henrik Werns opsigelse. Jeg indkalder derfor snarest beredskabskommissionen. Vi skal have sat processen i gang med at finde en ny direktør, så vi kan sikre, at vi også fremadrettet har et solidt og stærkt beredskab i de fem ejerkommuner”, siger John Schmidt Andersen (V), der er formand for beredskabskommissionen og borgmester i Frederikssund kommune.

Mikael Henrik Wern tiltrådte som beredskabsdirektør den 1. april 2021. Han kom til stillingen med 15 års ledererfaring fra politiet, senest som ledende politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningsafdeling.

Han afløste Kim Lintrup, der i juni 2020 blev fritaget for tjeneste og hjemsendt, hvorefter han en måned senere indgik en fratrædelsesaftale. Frederiksborg Brand & Redning har valgt at holde årsagen til fratrædelsen hemmelig. Brandvæsenets operative chef blev ved samme lejlighed fritaget for tjeneste, men han er senere vendt tilbage til stillingen. Brandvæsenets forebyggelseschef er efterfølgende fratrådt som chef efter problemer med arbejdsmiljøet i afdelingen.

Frederiksborg Brand og Redning dækker Frederikssund, Halsnæs, Egedal, Hillerød og Furesø kommuner.

Annonce