Beredskabskommission skal afgøre Falck-bod

Det bliver op til beredskabskommissionen i Holbæk Kommune at beslutte, om Falcks kontrakt om brandslukningen i Holbæk Kommune skal forlænges med et år, og om den nuværende bestemmelse om betaling af bod ved forsinkelser skal udgå. Det kommende Vestsjællands Brandvæsen havde ellers ønsket, at beslutningen blev truffet af brandvæsenets styregruppe, men det var styregruppen ikke enig i.

Vestsjællands Brandvæsen har ønsket at forlænge kontrakten med Falck om brandslukning i Holbæk Kommune med et år, så den først udløber ved udgangen af 2016. Falck har dog stillet som betingelse, at den nuværende bestemmelse om betaling af bod ved forsinkede udrykninger bortfaldt.

I stedet er de to parter blevet enige om en række andre foranstaltninger, som omfatter en handlingsplan, der skal rette op på – og kompensere for – bemandingsproblemerne på brandstationen i Holbæk, samt en ændret dimensionering af brandstationen i Tølløse, således at den fremover kan nøjes med at rykke ud med to mand – og så trække på forstærkning fra nabostationerne.

Vestsjællands Brandvæsen havde derfor bedt den politiske styregruppe for brandvæsenet om at godkende det foreløbige forhandlingsresultat og bemyndige den konstituerede beredskabsdirektør til at færdiggøre forhandlingerne. Den indstilling valgte styregruppen – der blandt andet har ejerkommunernes borgmestre som medlemmer – imidlertid ikke at følge. I stedet har styregruppen besluttet, at det er beredskabskommissionen i Holbæk Kommune, som skal tage stilling til rammerne for en kontraktforlængelse med Falck, herunder om bodsmodellen skal bortfalde. Med den beslutning har både beredskabskommissionen og Vestsjællands Brandvæsen fået travlt, for hvis kontrakten med Falck ikke forlænges, udløber den om godt to måneder, hvorefter brandvæsenet i givet fald selv skal kunne varetage brandslukningen.

Styregruppen godkendte derimod brandvæsenets indstilling om, at forhandlingerne om Falck-kontrakterne i den øvrige del af dækningsområdet kan færdiggøres.

Annonce