Brandvæsen

Brandslukningskontrakt til 60 mio. kr. i udbud

Vestsjællands Brandvæsen har sendt den brandslukning, der i dag varetages af Falck, i udbud. Den nye brandslukningskontrakt skal løbe fra den 1. januar 2024 til og med den 31. december 2028 med en option på forlængelse i yderligere et år. Kontrakten har en anslået værdi på 60 mio. kr.

Brandvæsen

Politiet går ind i sag om fund af kemikalier og fyrværkeri hos brandvæsen

Midt- og Vestsjællands Politi vil nu vurdere, om der er grundlag for en straffesag, efter at politiet tirsdag fik en anmeldelse om, at der hos Vestsjællands Brandvæsen i Kalundborg var fundet en større mængde af opmagasinerede kemikalier og fyrværkerieffekter. Materialet – herunder op mod 4 tons fyrværkeri – er tilsyneladende blevet samlet sammen gennem nogen tid som led i beredskabets daglige arbejde, men er ikke blevet bortskaffet løbende.

Google Maps
Brandvæsen

Overtræder beredskabsloven: Strid stopper udrykninger fra nærmeste brandstation

Siden månedsskiftet er beredskabslovens bestemmelser om, at nærmeste slukningskøretøj skal rykke ud ved alarmer, ikke blevet overholdt i dele af det slukningsområde, der hører under brandstationen i Ruds Vedby. Det sker helt bevidst, og årsagen er en stadigt mere bitter konflikt mellem Vestsjællands Brandvæsen og Sorø Kommune. Konflikten har fået Sorø Kommune til at meddele, at man stopper med at rykke ud til alarmer i den del af slukningsområdet, som hører under Vestsjællands Brandvæsen.

Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen indgår ny kontrakt med Falck

Vestsjællands Brandvæsen og Falck har indgået en ny brandslukningskontrakt, som indebærer, at Falck fortsat skal drive fire vestsjællandske brandstationer. Kontrakten omfatter stationerne i Mørkøv, Snertinge, Tuse Næs og Holbæk, og der er tale om en kontrakt med en kort varighed på et år samt med mulighed for forlængelse i yderligere et år.

Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen bevarer døgnbemandet vagtcentral

Gennem flere år har fremtiden for Vestsjællands Brandvæsens døgnbemandede vagtcentral været drøftet. Vagtcentralen har givet underskud, og med Sorø og Lejre kommuners udtræden var der som udgangspunkt forventning om et endnu større underskud. Men i mellemtiden har vagtcentralen fået nye opgaver, og med udsigt til overskud fremover, er det nu besluttet, at vagtcentralen bevares.