Brand & Redning MidtVest fastholder serviceniveau – men med færre brandfolk

Når en ny dimensioneringsplan for Brand & Redning MidtVest træder i kraft, vil den ikke få negativ betydning for det serviceniveau, som leveres til borgerne. Men det daglige beredskab reduceres med i alt 13 brandfolk, da der skæres i førsteudrykningerne på en række stationer. Samtidig indebærer dimensioneringsplanen, at der sker nytænkning på materielområdet.

Brand & Redning MidtVest er det fælles beredskab for Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner. Og nu er også dette beredskab klar med en ny dimensioneringsplan.

Samlet set understreger Brand & Redning MidtVest, at dimensioneringsplanen ikke indeholder ændringer, der har negativ betydning for det serviceniveau, som leveres til borgerne. Det fastholdes således, at udrykningstiden ikke må overstige 10 minutter i tæt bebyggelse og 15 minutter i spredt bebyggelse samt at den ikke bør overstige 20 minutter i det åbne land.

Alle brandstationer besvares, og der sker en del justeringer af slukningsområderne for at sikre, at nærmeste relevante ressourcer altid afsendes – hvilket vil give hurtigere udrykninger i flere yderområder. Brand & Redning MidtVest har endvidere optaget forhandling med naboberedskaberne om en yderligere optimering af udrykningsområderne. Dette er delvist implementeret medio 2016, og implementeringen fortsætter i år.

HSE’er med bemanding på to mand

Beredskabet henter en besparelse ved at harmonisere bemandingen på førsteudrykningerne, så den på alle stationer fastsættes til holdleder og fem brandfolk. På en del stationer betyder det, at der fremover rykkes ud med to brandfolk færre end hidtil. Samlet reduceres udrykningsberedskabet med 13 brandfolk.

På materielområdet vil syv autosprøjter bliver erstattet med tanksprøjter. Samtidig bliver tre tankvogne dog nedlagt. I Tarm og Hvide Sande er der indsat Hurtige Sluknings Enheder (HSE) som supplement til den øvrige indsatsstyrke. Det sker med henblik på at opnå erfaringer med fremkommelighed på de lange afstande samt effekten af den formodede hurtigere indsættelse, herunder holdlederens mulighed for bedre situationsbedømmelse. HSE’erne bemandes i forsøgsperioden med holdleder og én brandmand og suppleres altid af et efterfølgende køretøj.

Desuden er der indsat en HSE med COBRA skæreslukker på stationen i Herning. Her ønsker man at finde ud af, om HSE’ens hurtige afgangstid giver fordele. Målet er således, at den i dagtimerne skal afgå indenfor 60 sekunder, og den vil kunne rekvireres til hele beredskabets dækningsområde samt af naboberedskaber. HSE ’en vil fungere som en ekstra ressource i dagtimerne, hvor der fortsat afsendes en normaludrykning.

Mobil køkkenvogn skal sikre forplejning

I Herning indsættes også en ny miljø-/flexbil, der er opbygget med rullebure med fokus på bl.a. arbejdsmiljøet, herunder muligheden for omklædning til kemikaliedragter i tørvejr samt omklædning efter brandindsats. Der etableres endvidere en mobil køkkenvogn med industrikøkken til forplejning af indsatte styrker og til sikring af ordentlige hygiejnemæssige forhold samt muligheden for at indtage et måltid mad i tørvejr og varme.

Af andre nyheder kan nævnes et forsøg med brugen af droner i beredskabet, herunder termisk kamera og livestreaming for at styrke af indsatsledelsens overblik. Desuden oprettes et stabsrum på stationen i Herning til understøtning af indsatser, og der udvikles en KST-trailer eller -bil for at give moderne værktøjer til overblik og ressourcestyring i tæt samarbejde med andre aktører.

Annonce