Stor ekstraregning på vej for nordsjællandsk brandslukning

Efter flere år med ledelsesmæssig turbulens har økonomistyringen tilsyneladende sejlet, og der mangler nu 6,5 mio. kr. på budgettet, hvis Frederiksborg Brand & Redning skal kunne leve op til den risikobaserede dimensionering. Det vurderer den lokale beredskabskommission, som samtidig slår fast, at det på kort sigt ikke vil være forsvarligt at finde pengene ved at ændre dimensioneringen.

Frederiksborg Brand & Redning er det fælleskommunale beredskab for Egedal, Frederikssund, Furesø, Halsnæs og Hillerød kommuner. Beredskabet har siden slutningen af 2020 været præget af ledelsesmæssig turbulens, hvor der har været flere midlertidige direktører. Ifølge beredskabskommissionen har det vist sig, at beredskabet ”ikke har kunnet opretholde en sædvanlig økonomistyring i denne periode”.

Men beredskabskommissionen peger også på en række andre udfordringer i beredskabet. Siden etableringen i 2016 er der således sparet 24 pct. på budgettet, mens udgifterne er steget. For eksempel er beredskabets kontrakt med Beredskab Øst om dækning fra brandstationen i Ballerup steget med 18 pct. fra 2018 til 2020. Gribskov Kommunes udtræden af beredskabet har også givet udfordringer, fordi man har mistet stordriftsfordele og lejeindtægter.

Hjemtagning blev dyrere end ventet

En anden udfordring er, at beredskabets budget tilsyneladende ikke fuldt ud har taget højde for udgifterne ved den hjemtagning fra Falck, som skete i 2019, hvor beredskabet valgte at satse på egen drift af alle brandstationerne for at opnå en besparelse. Men brandfolkenes ændrede overenskomstforhold ved hjemtagningen har øget lønomkostningerne.

Hertil kommer, at større medarbejderomsætning og skærpede krav til kompetencer øger udgifter til lovpligtig uddannelse, efteruddannelse og mundering samt at de nye og teknologisk avancerede køretøjer, der er indsat, medfører stigende omkostninger til brændstof- og elforbrug, reparationer, forsikringer og leasing. Desuden har der været det, der af beredskabet beskrives som et ”ledelsesslip” i 2020 og 2021, som har medført manglende fokus på stram styring af forbrug og aktiviteter – og dermed budgetter.

I dag er situationen således, at ejerkommunerne efter planen skal betale 40,6 mio. kr. for brandslukningen i 2023. Hertil kommer andre indtægter på 8,4 mio. kr. Men da udgifterne udgør 55,5 mio. kr., beder beredskabskommissionen nu ejerkommunerne om at øge betalingen kraftigt – nærmere bestemt ønsker beredskabet at få en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. i 2023. Det skal ses i lyset af, at beredskabskommissionen slår fast, at man ikke på det foreliggende grundlag kan forsvare, at det nuværende serviceniveau ændres i et omfang, der kan finansiere underskuddet i 2023.

Ejerkommunerne skal i den kommende tid tage stilling til spørgsmålet om tillægsbevilling for 2023.

Skal undersøge sparemuligheder inden 2024

Sideløbende med det skal Frederiksborg Brand & Rednings ledelse dog fortsat arbejde med at finde metoder til at nedbringe ubalancen i økonomien frem mod budgettet for 2024, så der ikke bliver behov for at gentage tillægsbevillingen.

Et af de områder, som ledelsen skal kigge på, er den risikobaserede dimensionering, som skal revideres i 2023. Den nuværende dimensionering skal gennem en analyse, ”ikke bare af de operative servicemål, men også af det økonomiske potentiale”, som det udtrykkes.

Desuden kigges der på muligheden for yderligere besparelser. Beredskabskommissionen besluttede således i 2021, at der skal arbejdes med eventuel omlægning af frivilligområdet. Det arbejde er igangsat, men det ventes ikke at give en betydelig besparelse, da udgifterne til de frivillige vedrører husleje og drift af køretøjer, ligesom de frivilliges indsats har en nytteværdi, der – hvis man ikke har de frivillige – vil skulle købes af private entreprenører eller skadeservice. Beredskabskommissionen har også besluttet, at der skal undersøges alternative løsninger til den nuværende slukningsaftale med Beredskab Øst.

Annonce