Brandfolk fremlægger spareforslag som alternativ til stationslukning

På tirsdag udløber fristen for at komme med høringssvar til Vejle Kommunes plan om at lukke brandstationerne i Børkop og Bredsten. Brandfolkene i Børkop, som tydeligt har givet udtryk for deres utilfredshed med udsigten til lukning af brandstationen, har allerede indsendt deres høringssvar, og her fremlægger brandfolkene to spareforslag, som ifølge brandfolkenes regnestykke giver samme besparelse, som hvis brandstationen lukkes.

Brandfolkene i Børkop er uenige med Vejle Kommune i, at der kan opnås en årlig besparelse på 190.000 kr. ved at lukke deres brandstation. Brandfolkene mener således, at behovet for ekstra assistance fra Vejle og Fredericia vil medføre, at nettobesparelsen falder til 156.000 kr. om året, og da anskaffelsen af den Hurtig Sluknings Enhed, som skal erstatte brandstationen i Børkop, vil koste 400.000 kr., påpeger brandfolkene, at der vil gå op mod tre år, inden der opnås en reel besparelse.

Udover udgifterne til anskaffelse af HSE’en mener brandfolkene også, at der vil komme andre ekstraudgifter – og så kan der gå endnu længere tid, inden en besparelse er hentet hjem. ”De skal finde seks mand fra den nuværende styrke, som vil være med til en HSE. Det er helt umuligt, de kan kun regne med to mand. Man skal derfor regne med at bruge mindst 500.000 kr. på at uddanne nye brandfolk. Og når det samtidig koster næsten 400.000 kr. at få en HSE bygget op, så er der udgifter for en lille million. Det tager derfor seks-syv år før besparelsen har tjent sig selv hjem – der er tidligst overskud på det her i 2019. Det er helt vanvittigt”, siger brandfolkenes talsmand, holdleder Henning Fuglsang Sørensen.

Imidlertid er brandfolkene klar med alternative spareforslag. ”Når vi regner på tallene, kan vi se, at besparelsen bliver sølle 150.000 kr. Det er småpenge, som nemt kan findes andre steder. Konkret foreslår vi, at der ikke skal indsatsledere til direkte alarmer fra automatiske brandalarmer mere, det kan brandfolkene sagtens selv klare. Og så foreslår vi, at brandstationen ligesom resten af kommunen sender rengøring og pleje af grønne områder i udbud. De to forslag kan nemt give 150.000 kr. og så behøver vi ikke at lukke brandstationen i Børkop”, siger Henning Fuglsang Sørensen

Annonce