Brandfolk kæmper for deres brandvæsen

Tølløse og Jernløse kommuner har bedt Falck om at give tilbud på brandslukningen. Der er nu indledt nærmere forhandlinger med redningskorpset, men det står klar at hvis Falck overtager brandslukningen kan det ikke ske allerede fra 1. juli, som Falck oprindeligt foreslog. Og brandfolkene kæmper imod en udlicitering. 

Et udvalg med repræsentanter fra de to kommuner skal studere Falcks tilbud nærmere, og udvalget ventes først at være klar med en indstilling i løbet af efteråret.

Hovedparten af de godt 30 kommunale brandfolk har meddelt, at de ikke vil arbejde for Falck, og de har nu indledt en kampagne for at bevare det fælleskommunale brandvæsen. Samtlige husstande i kommunerne har således modtaget en pjece, hvori brandfolkene fortæller om deres holdning til en evt. Falck-overtagelse af brandslukningen. De mener ikke at der reelt vil blive tale om en besparelse, ligesom de fremhæver at beredskabet vil blive stærkt svækket, især i Jernløse kommune. Pjecen er blevet fulgt op af en omfattende underskriftsindsamling mod Falck-løsningen. Ialt blev der her indsamlet hele 5.300 underskrifter.

De to kommuners borgmestre havde indkaldt brandfolkene til et orienteringsmøde, hvor også Falcks områdeleder og to tillidsrepræsentanter fra Falck i Holbæk var inviteret, men kun brandfolkenes tillidsmænd deltog i mødet, idet brandfolkene ikke ønskede at deltage hvis der var repræsentanter fra Falck til stede. Falck ønsker ikke at kommentere sagen, mens der er forhandlinger i gang.

Annonce